ประโยคคำถาม Di mana, Ke mana, Dari mana?

Question word about location or place ประโยคคำถามเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ


Dimana Anda tinggal?     Where do you live? คุณอาศัยอยู่ที่ไหน

Saya tinggal di Jakarta    I live in Jakarta ฉันอาศัยอยู่ที่ จาการ์ตา

Dewa tinggal di Asrama

Permai tinggal di Bangkok


แสดงความคิดเห็น

1 ความคิดเห็น