กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ Basic Bahasa Courseแสดงทั้งหมด
Indonative#002
Prefiks ber-
Frase วลี
ผลไม้
Kalimat Majemuk
Alphabet พยัญชนะ
Kegiatan Sehari Hari ชีวิตประจำวัน