กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ Sentenceแสดงทั้งหมด
DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA  เฉลิมฉลองครบรอบ 75 ปี ประเทศอินโดนีเซีย  คำศัพท์เกี่ยวกับวันประกาศอิสรภาพในอินโดนีเซีย
How to make sentence use prefix me-
How to spell word Merupakan and adalah
IndoNative # R 006
Indonative #LS005
คำบุพบท Kata Depan
Verb Prefix me-
dan, atau, tetapi
อะไร ในภาษาอินโดนีเซีย
ประไยคกับคำ กรนชอบ
การประชุมอย่างเป็นทางการ
ต้อง แล็ก ไม่ต้อง harus dan tidak harus
Prefiks Pe-
How to make Simple Sentence Use color word
Berwisata
Use The Verb
วลีต่อไปนี้เป็นประโยชน์ทั้งในและนอกชั้นเรียน
ผม/ฉัน  คุณ   Saya makan.......
ผม/ฉัน มิ  และ ผม/ฉัน ไม่ มิ
That and This