กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ Greetingแสดงทั้งหมด
Opening Formal Meeting
Greeting
วลีต่อไปนี้เป็นประโยชน์ทั้งในและนอกชั้นเรียน
การเปล่งเสียง ขอแสดงความยินดี