Elang Jawa นกประจำชาติอินโดนีเซีย

Elang Jawa นกประจำชาติอินโดนีเซีย


...Javan hawk- eagle (Nisaetus/Spizaetus bartelsi) หรือ Elang Jawa (คำภาษาบาฮาซา) นกพื้นถิ่น (ตระกูลเหยี่ยว,อินทรี) อาศัยอยู่ในป่าธรรมชาติบนเกาะชวา ดำรงชีวิตโดยการล่า แมลง หนู กระรอก กิ้งก่า ค้างคาว งู เป็นอาหาร ด้วยรูปร่างของ Elang Jawa ที่มีลักษณะเด่นเฉพาะ ซึ่งมีกลุ่มขนที่ตั้งขึ้นคล้ายหงอนบริเวณหัวด้านหลัง ดูละหม้ายกับ Garuda (พญาครุฑ) สัตว์พาหนะของพระวิษณุ (นารายณ์) ในวรรณดีโบราณของฮินดู 
...Javan hawk-eagle ถูกนำมาเชื่อมโยงกับ Garuda ในแง่ของลักษณะรูปร่างที่คล้ายกัน และนำเสนอสู่สาธารณะเป็นครั้งแรกในฐานะสัตว์สัญลักษณ์ประจำชาติของอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1950 โดย Sukarno ซึ่งเป็นประธาณาธิบดีอยู่ในขณะนั้น


...ปัจจุบัน Javan hawk-eagle อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ สาเหตุหลักมาจากพื้นที่ป่าธรรมชาติซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารถูกทำลาย ทั้งยังถูกล่าเพื่อการค้า อย่างไรก็ตามในปี 1990 ทางการได้มีการออกกฏหมายว่าด้วยการอนุรักษ์ เพื่อคุ้มครอง Javan hawk- eagle แต่ยังคงมีแนวโน้มลดลงทุกปี ซึ่งคาดการณ์ว่ามันอาจจะสูญพันธ์ุภายในปี 2025 หากสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้ เราคงเห็นมันแค่เพียงแต่ในรูปภาพหรือโมเดลพวงกุญแจที่ระลึกเท่านั้นก็เป็นได้

resource:https://www.facebook.com/ampol.puengsomboon?fref=ts

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น