คนอินโดนีเซียยิ้ม

 จริงเป็นอย่างที่กล่าวมาครับว่าชาวอินโดนีเซียมีนิสัยเคยยิ้มและเป็นมิตรต่อผู้คนอย่างมาก ความยิ้มนี้ถูกแสดงให้กับคนที่รู้จักแล้วหรือคนใหม่ รวมถึงคนต่างชาติด้วย การยิ้มถือเป็นหนึ่งในรูปแบบของความเอื้อเฟื้อแห่งชาติอินโดนีเซียในการโต้ตอบกับผู้อื่น รวมถึงเมื่อมีการรู้จักกัน ชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่จะยิ้มและทำการจับมือทักทายเสมอ การจับมือใช้มือขวาเสมอ เพราะการจับมือด้วยมือซ้ายถือเป็นการไม่สุภาพ นอกจากนี้ ในบางพื้นที่ของประเทศอินโดนีเซีย การจับมือกันด้วยสองมือโดยให้ปลายนิ้วสัมผัสกันเป็นปกติอีกด้วย ซึ่งเป็นการแสดงความเคารพและความใกล้ชิดต่อกันในวัฒนธรรมท้องถิ่น⌣😼พฤติกรรมที่เป็นมิตร ความยิ้ม และการทักทายด้วยการจับมือเป็นส่วนหนึ่งของธรรมเนียมปฏิบัติและจรรยาบรรณทางสังคมที่ได้รับการนำไปใช้กันอย่างแพร่หลายในอินโดนีเซีย ซึ่งสะท้อนค่าและคุณค่าเช่น ความเป็นมิตร ความเปิดเผยตัว และความเคารพต่อผู้อื่นในชีวิตประจำวัน

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น