ครอบครัว Keluarga

 ในวัฒนธรรมของอินโดนีเซียครอบครัวในตระกูลที่เป็นหลักโดยทั่วไปประกอบด้วยพ่อแม่ สามี ภรรยา และลูกๆ นั้น นี่คือสมาชิกในครอบครัวที่เป็นหลักในวัฒนธรรมของอินโดนีเซีย:1. พ่อ: เป็นผู้ชายที่เป็นหัวใจในครอบครัวและรับผิดชอบในการให้ความคุ้มครอง สวัสดี และคำปรึกษาในครอบครัว


2. แม่: เป็นผู้หญิงที่เป็นคู่สมรสของพ่อและมีบทบาทในการดูแลลูกๆ จัดการครัวเรือน และให้ความรักแก่สมาชิกในครอบครัว


3. สามี: เป็นผู้ชายที่แต่งงานและเป็นคู่สมรสของภรรยา เขามีหน้าที่ในการให้สวัสดี ความคุ้มครอง และความรักให้กับภรรยาและลูกๆ


4. ภรรยา: เป็นผู้หญิงที่แต่งงานและเป็นคู่สมรสของสามี เธอมีบทบาทในการสนับสนุนสามี ดูแลครัวเรือน และเลี้ยงดูลูกๆ ให้ดี


5. ลูกๆ: เป็นบุตรของสามีและภรรยา พวกเขาเป็นสมาชิกในครอบครัวที่อ่อนวัยที่สุดและต้องการการดูแล การศึกษา และความรักจากพ่อแม่ของพวกเขา


ครอบครัวที่เป็นหลักในอินโดนีเซียมีบทบาทที่สำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ร่วมมือกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน แต่ละสมาชิกในครอบครัวมีหน้าที่และบทบาทที่แตกต่างกัน แต่ก็เสริมกันเพื่อสร้างครอบครัวที่มีความสุขและสมดุลกันBahasa Indonesia Bahasa Thai

Ayah พ่อ

Ibu แม่

Orang tua พ่อแม่

Anak เด็ก

Kakak พี่

Adik น้อง

Saudara พี่น้อง

Kakek ปู่

Nenek ย่า

Paman ลุง

Bibi ป้า

Sepupu ลูกพี่ลูกน้อง

Suami สามี

Istri ภรรยา

Saudara ipar หลาน

Anak laki-laki ลูกชาย

Anak perempuan ลูกสาว

Cucu หลาน

Keluarga ครอบครัว

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น