กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ Negativeแสดงทั้งหมด
Tidak dan Bukan
ต้อง แล็ก ไม่ต้อง harus dan tidak harus
ผม/ฉัน มิ  และ ผม/ฉัน ไม่ มิ