Sponsor

Kegiatan Sehari Hari ชีวิตประจำวัน

How are you today? สวัสดื Halo apa Kabar? อาโล อาปา กา บาร
we will study about daily activities เราจะมัเรยานกืวกาบ ชีวิตประจำวัน Kita akan belajar tentang kegiatan sehari-hari กิทา อกน เบลาจาร เทนทาง เกกืยาทาน เสฮารีฮารี
Are you ready? Anda siap?

Kegiatan Sehari-Hari  in Thai language is  ชีวิตประจำวัน is Daily activities. we have many activities everyday, wake up, work, go back home, doing sport and many thing. We will learn about daily activities in Indonesian language with some vocabularies

There is some vocabulary to be learn in this lesson สามารถเรียนรู้และเข้าใจคำศัพท์เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันได้

Vocabulary

Lets start to learn Vocabulary

Wake up (ตื่นนอน): bangun tidur บางุน ทีดุร
Have breakfast(รับประทานอาหารเช้า) : sarapan pagi สาราปาน ปกื
Go to bed(ไปนอน) :  tidur  ทีดุร
Go to the bathroom (ไปห้องสุขา):  mandi  มานดี
Make telephone calls(ติดต่อทางโทรศัพท์) : menelepon เมเนลึปอน
Have lunch(รับประทานอาหารกลางวัน) : makan siang มากาน สียาง
Learn more about how to pronounce vocabulary about daily activities clik here

Please memorize the word of daily activity in Indonesian language and practice to pronounce. Now you have to do this task to mastering your vocabullary

Sentence
Example: contoh kalimat
note: English, Indonesian, how to read in Thai language
I wake up at 6 a clock in the morning,  Saya bangun tidur pukul 6 pagi,  สายา บางุน ทีดุร ปุกุล ๖ ปากี
I go to university by motorbike, Saya pergi ke kampus dengan motor, สายา ป้รกี ก้ กามปุส เดงาน โมโธร
I learn Indonesian language in the classroom, Saya belajar bahasa Indonesia di kelas, สายา เบลาจาร บาฮาสา อินโดเนสยา ดิ เกลาส
Now you can practice your Indonesian Language vocabulary by doing this practice


Question Sentence about Daily Activity

What is the question about daily activity in Indonesian language. Learner can also read about how to make question sentence here it is:
Kapan kamu bangun pagi? When you wake up?
Pukul Berapa kamu sarapan pagi? What time you have a break fast?
Apa yang kamu lakukan di pagi hari? What will you do in the morning?

Kapan (when), Pukul Berapa (what time), Apa (what ) is the question sentence usually use to ask about time and activity. Learner can create simply question use this structure

Kapan + Subject+ Verb (daily activity)?
Pukul berapa+Subject+Vern (daily activity)?
Apa yang+ Subject+ lakukan (doing) + pada + pagi hari/sore hari/siang hari/malam hari?
Note dont forgert to close with question mark.

Lets try Game online

Reading Lesson

What are some daily activities that you do at work? กิจวัตรประจำวันที่คุณมักจะทำเป็นประจำในที่ทำงานคืออะไร?

Text 1
I go to work at 8.45am every morning. I usually drive to work. I always check my emails when I get to work, but I don't always reply to them immediately.  I take a taxi or a train if I have a lunch meeting. I never take the bus because it is too slow. When I am at my desk I usually work on the computer, even during morning tea. At 1pm most days I have lunch. At 3pm we have afternoon tea, and that is when we usually talk and eat cake.

Kegiatan pergi ke tempat kerja

Saya pergi bekerja  pukul 8.45 setiap pagi. Saya selalu mengendarai mobil ke tempat kerja. Saya selalu memeriksa email ketika saya bekerja, tetapi Saya tidak segera membalas. Saya pergi dengan taksi atau kereta jika saya pergi makan siang.  Saya tidak pernah pergi dengan Bus karena lambat. Ketika saya ada di depan meja, saya selalu bekerja dengan komputer, meskipun ketika sedang minum teh. Pada pukul 1 siang biasanya saya makan siang. pada pukul 3 sore saya  minum teh. kemudian berdiskusi dengan teman dan makan kue.

ฉันไปทำงานเวลา 8.45 ในตอนเช้าทุกๆเช้า ฉันจะไปทำงานโดยขับรถยนต์ไป ฉันมักจะตรวจสอบอีเมล์งานของฉันอย่างสม่ำเสมอเวลาไปทำงาน แต่ฉันจะยังไม่ตอบทันทีเลยหลังจากอ่าน เวลาฉันมีประชุมงานฉันมักจะนั่งรถ Taxi หรือ รถไฟ เพราะถ้าฉันเดินทางโดยรถเมล์โดยสารประจำทางจะใช้เวลานานมากๆ ฉันมักจะนั่งทำงานที่โต๊ะทำงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานพร้อมกับช้าร้อนๆวางข้างๆโต๊ะทำงานเช่นกัน ฉันจะพักรับประทานอาหารกลางวันเวลา บ่ายโมง และตอนบ่ายสามโมงก็พักเพื่อดื่มชาอีกรอบหนึ่งพร้อมกับรับประทานเค้กไปด้วย


Text 2

When you are in the office you probably have a lot of papers. It is important for you to file your papers, and so that you can find them again you need to organise your files. When I work I have to make telephone calls. If an important issue happens I ask my secretary to organise a meeting. Once a month I report to my boss, but maybe you have to report to your boss more often. I usually write a document that my boss can read. 


Kegiatan ketika BekerjaKetika saya bekerja saya harus menelepon. Jika ada hal yang penting, saya meminta sekretaris saya mengatur pertemuan. Satu kali dalam satu bulan saya membuat laporan kepada pimpinan, tetapi mungkin saya harus melapor kepada pimpinan  lebih sering. Saya selalu menulis sebuah dokumen yang dapat dibaca oleh pimpinan.


เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยู่ที่ทำงานจะพบว่ามีเอกสารต่างๆวางอยู่รอบๆตัวเต็มไปหมด มันสำคัญสำหรับคุณมากๆที่คุณจำเป็นต้องส่งเอกสารเหล่านั้น หรือจัดเก็บเอกสารเหล่านั้นเพื่อนำเอาออกมาใช้อีกในครั้งต่อไปที่คุณต้องการทำงานเกี่ยวกับเอกสารนั้นๆ ในขณะที่ฉันทำงานฉันจะมีตารางการติดต่อทางโทรศัพท์ถ้าหาก มีเรื่องด่วนหรือสำคัญฉันจะให้เลขานุการเป็นผู้ทำการนัดหมายคนๆนั้นเอง ฉันจะต้องรายงานผลการทำงานให้หัวงานทุกๆเดือน หรืออาจจะต้องรายผลอยู่บ่อยๆเลยก็ว่าได้ แต่เอกสารเหล่านั้นควรจะอ่านเข้าใจง่ายด้วย
After you read and understand the  text you will do the task bellow.


Writing Lesson

Now please write your Daily activity today. You can start when you wake up until you go bed.

How to  make sentence use daily activity word. The word as a verb in the sentence.
Subject + Verb + Pukul (time)

List of subject: Saya, Anda, Dia, Mereka, Ayah, Ibu
List of Verb: mandi, makan, pergi ke kampus, tidur, bangun tidur, belajar

Saya bangun pagi pukul 06.00.  I wake up at 6 a clock
saya pergi mandi pukul 06.30. I go to take shower at 06.30.
Saya bekerja pukul 08.00.  I go to work at 08.00
Saya pulang bekerja pukul 16.30 . I back home at 16.30. 

Sent your daily activity here

Now  learner have completed the lesson. Next step learner ready to do  weekly quiz
After learn I will take Quiz

Post a Comment

23 Comments

 1. Saya bangun pukul 06:00
  ฉันตื่นนอนเวลา 06:00
  Saya mandi pukul 06:30
  ฉันอาบน้ำเวลา 06:30
  Saya bbersiap-siap pukul 07:00
  ฉันเเต่งตัวเวลา07:00
  Saya serapan pagi pukul 08:30
  ฉันทานอาหารเช้าเวลา 08:30
  Saya perki ke kampus pukul 09:30
  ฉันไปมหาวิทยาลัยเวลา09:30
  Saya berlajar pukul 10:00
  ฉันเรียนเวลา10:00
  Saya makun siang pukul 12:00
  ฉันทานอาหารกลางวันเวลา12:00
  Saya belajar pukul 13:00
  ฉันเรียนเวลา13:00
  Saya pulang rumah pukul17:00
  ฉันกลับบ้านเวลา17:00
  Saya mengerjakan tugas pull 19:00.
  ฉันทำการบ้านเวลา19:00
  Saya tidur pukul 21:00
  ฉันเข้านอนเวลา21:00

  ReplyDelete
 2. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 3. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 4. Saya bangan pukul 07.00
  ฉันตื่นนอนตอน 07.00
  Saya minum kopi pukul 07.30
  ฉันดื่มกาแฟตอน 07.30
  Saya mandi pukul 09.00
  ฉันอาบน้ำตอน 09.00
  Saya pergi ke kampus pukul 09.50
  ฉันไปที่มหาลัยตอน 09.50
  Saya belajar pukul 10.00
  ฉันเรียนตอน 10.00
  Saya makan siang pukul 12.00
  ฉันกินข้าวกลางวันตอน 12.00
  Saya pergi ke bekerja 16.00
  ฉันไปทำงานตอน 16.00
  Saya makan malan pukul 19.00
  ฉันกินข้าวเย็นตอน 19.00
  Saya pulang rumah pukul 22.00
  ฉันกลับบ้านตอน 22.00
  Saya mandi pukul 22.30
  ฉันอาบน้ำตอน 22.30
  Saya tidur pukul 23.00
  ฉันเข้านอนตอน 23.00

  ReplyDelete
 5. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 6. Saya bangun pukul 7.15
  ฉันตื่นนอน 7.15 น.
  Saya mandi pukul 07.30
  ฉันอาบน้ำตอน 07.30 น.
  Saya bersiap-siap pukul 08.00
  ฉันแต่งตัวตอน 8.00 น.
  Saya sarapan pukul 08.30
  ฉันกินข้าวเช้าตอน 8.30 น.
  Saya pergi ke kampus pukul 08.50
  ฉันไปมหาวิทยาลัยตอน 8.50 น.
  Saya beriajar pukul 09.00
  ฉันเรียนตอน 09.00 น.
  Saya makan siang pukul 11.50
  ฉันกินอาหารกลางวันตอน 11.50 น.
  Saya pulang pukul 17.00
  ฉันกลับหอตอน 17.00 น.
  Saya makan malsm pukul 18.00
  ฉันกินอาหารเย็นตอน 18.00 น.
  Saya mandi pukul 22.00
  ฉันอาบน้ำตอน 22.00 น.
  Saya tidur pukul 23.00
  ฉันนอนตอน 23.00 น.

  ReplyDelete
 7. Nama saya Wortel.
  Pukul 09.00 Saya bangun
  ฉันตื่นนอน9โมง
  Pukul 09.15 saya mandi
  ฉันอาบน้ำ9โมง15
  Pukul 09.40 saya bersiap-siap
  ฉันแต่งตัว9โมง40
  Pukul 10.00 saya pergi ke Universitas
  ฉันไปมหาวิทยาลัยตอน10.00
  Pukul 10.10 saya kelas dimulai
  ฉันเข้าห้องเรียนตอน10.00
  Pukul 12.00 saya berakhir dan makan siang
  ฉันเรียนเสร็จและรับประทานอาหารกลางวันตอน12.00
  Pukul 13.00 sampai 17.00 saya dilanjutkan lagi kelas
  ฉันเรียนต่อตั้งแต่13.00 ถึง 17.00
  Pukul 17.30 saya pulang dan istirahat
  ฉันกลับหอและพักผ่อนตอน17.30
  Pukul 19.00 saya mandi,makan dan mengerjakan tugas
  ฉันอาบน้ำ กินข้าว และทำการบ้านตอน19.00
  Pukul 22.00 saya tidur
  ฉันนอนตอน22.00

  ReplyDelete
  Replies
  1. Pukul 12.00 saya selesai belajar dan makan siang

   Delete
 8. Anyelir
  pukul 06.00 saya bangan เวลา 06.00ฉันตื่นนอน
  pukul 06.30 saya mandi เวลา 06.30 ฉันอาบน้ำ
  pukul 07.00 saya bersiap-siap เวลา 07.00 ฉันเตรียมตัว
  pukul 07.30saya sarapan pagi เวลา 07.30ฉันกินอาหารเช้า
  pukul 07.50 saya pergi ke kampus เวลา 07.50 ฉันไปวิทยาลัย
  pukul 08.00 saya belajar เวลา08.00ฉันเรียน
  pukul 12.00 saya makan siang เวลา12.00ฉันกินข้าวเที่ยง
  pukul 17.00 saya pulang เวลา 17.00ฉันกลับ
  pukul 18.30 saya makan malam เวลา18.30 ฉันกินข้าวเย็น
  pukul 22.30 saya tidur เวลา22.30 ฉันนอน

  ReplyDelete
 9. Nama saya Edelweis
  -Pukul 07.00 saya bangun
  เวลา 07.00 ฉันตื่นนอน
  -Pukul 07.00 saya mandi
  เวลา 07.00 ฉันอาบน้ำ
  -Pukul 07.20 saya bersiap-siap
  เวลา 07.20 ฉันเตรียมตัว
  -Pukul 07.50 saya pergi ke kampus
  เวลา 07.50 ฉันไปมหาวิทยาลัย
  -Pukul 08.00 saya belajar
  เวลา 08.00 ฉันเรียนหนังสือ
  -Pukul 12.00 saya makan siang
  เวลา 12.00 ฉันกินอาหารเที่ยง
  -Pukul 13.00 saya belajar
  เวลา 13.00 ฉันเรียนหนังสือ
  -Pukul 17.00 saya pulang
  เวลา 17.00 ฉันกลับ
  -Pukul 18.00 saya makan malam
  เวลา 18.00 ฉันกินอาหารเย็น
  -Pukul 20.00 saya mandi
  เวลา 20.00 ฉันอาบน้ำ
  -Pukul 22.00 saya tidur
  เวลา 22.00 ฉันนอน

  ReplyDelete
 10. Kenanga
  Pukul 06.00 Saya bangun เวลา 06.00ฉันตื่นนอน
  Pukul 11.00 Saya mandi เวลา 11.00 ฉันอาบน้ำ
  Pukul 11.30 Saya bersiap-siap เวลา 12.00ฉันเตรียมตัว
  Pukul 12.00 Saya sarapan pagi เวลา 12.00 ฉันกินข้าวเช้า
  Pukul 13.00 Saya Belajar เวลา 13.00 ฉันเรียน
  Pukul 15.00 Saya Pulang เวลา 15.00ฉันกลับบ้าน
  Pukul 18.00 Saya mandi เวลา 18.00ฉันอาบน้ำ
  Pukul 19.00 Saya Makan malam เวลา 19.00ฉันกินข้าวเย็น
  Pukul 20.00 Saya Tonton TV เวลา 20.00 ฉันดูทีวี
  Pukul 21.00 Saya tidur เวลา 22.00 ฉันเข้านอน

  ReplyDelete
 11. pukul 7.00 Saya bangun
  เวลา7.00น. ฉันตื่นนอน
  pukul 07.30 Saya mandi
  เวลา07.30 น. ฉันอาบน้ำ
  pukul 07.50น. Saya bersiap-siap
  เวลา07.50น.ฉันเตรียมตัว
  pukul 08.00น. Saya sarapan
  เวลา08.00น.ฉันกินข้าวเช้า
  pukul 08.10Saya pergi ke kampus
  เวลา08.10น.ฉันไปมหาวิทยาลัย
  pukul 08.20 Saya berlajar
  เวลา08.20น.ฉันเรียนหนังสือ
  pukul 12.00 Saya makan siang
  เวลา12.00น.ฉันกินอาหารกลางวัน
  pukul 17.00 Saya pulang
  เวลา17.00น ฉันกลับ
  pukul 18.00 Saya makan malsm
  เวลา18.00น.ฉันกินอาหารเย็น
  pukul 21.00Saya mandi
  เวลา21.00น.ฉันอาบน้ำ
  pukul 22.00 Saya tidur
  เวลา22.00น.ฉันนอน

  ReplyDelete
 12. Nama saya Rotan
  Pukul 06.30 saya bangun
  ฉันตื่นนอน 6 โมงครึ่ง
  Pukul 07.00 saya sarapan pagi
  ฉันกินข้าวเช้า 07:00 น.
  Pukul 07.30 Saya mandi
  7 โมงครึ่งฉันอาบน้ำ
  Pukul 07.45 Saya bersiap siap
  07.45 ฉันเตรียมตัว
  Pukul 08.00 saya pergi ke kampus
  แปดโมงฉันไปห้องเรียน
  Pukul 08.10 Saya belajar
  08.10 น. ฉันเรียนหนังสือ
  Pukul 12.00 Sayang makan siang
  12.00 น. ฉันกินข้าวกลางวัน
  Pukul 13.00 sampai 17.00 saya belajar
  บ่ายหนึ่งถึง 5 โมงเย็นฉันเรียนหนังสือ
  Pukul 17.00 saya pulang
  5 โมงเย็นฉันกลับหอ
  Pukul 18.00 saya makan malam
  ฉันกินข้าวเย็นตอนหกโมง
  Pukul 21.00 Saya mandi
  ฉันอาบน้ำตอนสามทุ่ม
  Pukul 22.00 saya tidur
  ฉันเข้านอนตอนสี่ทุ่ม

  ReplyDelete
 13. Nama saya Mahoni
  Pukul 06.00 saya bangun ฉันตื่นนอนตอน 06.00
  Pukul 06.30 saya mandi ฉันอาบน้ำตอน 06.30
  Pukul 07.00 saya bersiap-siap ฉันแต่งตัวตอน 07.00
  Pukul 07.30 saya bergaike kampus ฉันไปมหาลัยตอน 07.30
  Pukul 08.00 saya belajar ฉันเข้าเรียนตอน 08.00
  Pukul 12.00 saya makan siang ฉันกินข้าวตอน 12.00
  Pukul 13.00 saya belajar ฉันเข้าเรียนตอน 13.00
  Pukul 17.00 saya pulang rumah ฉันกลับบ้านตอน17.00
  Pukul18.00 saya mengerjakan tugas ฉันทำการบ้านตอน 18.00
  Pukul 21.00 saya tidur ฉันนอนตอน 21.00

  ReplyDelete
 14. - Akasia -
  Pukul 09.00 Saya bangun
  ฉันตื่นนอนเวลา 09.00
  Pukul 09.00 Saya mandi
  ฉันอาบน้ำเวลา 09.00
  Pukul 09.30 Saya bersiap-siap
  ฉันแต่งตัวเวลา 09.30
  Pukul 09.50 Saya pergi ke kampus
  ฉันไปมหาลัยเวลา 09.50
  Pukul 10.00 Saya belajar
  ฉันเรียนหนังสือเวลา 10.00
  Pukul 12.00 Saya makan siang
  ฉันกินข้าวเที่ยงเวลา 12.00
  Pukul 13.00 Saya belajar
  ฉันเรียนหนังสือเวลา 13.00
  Pukul 17.00 Saya pulang
  ฉันกลับ เวลา 17.00
  Pukul 18.00 Saya makan sore
  ฉันกินข้าวเย็นเวลา 18.00
  Pukul 20.00 Saya mengerjakan tugas
  ฉันทำการบ้านเวลา 20.00
  Pukul 23.00 Saya tidur
  ฉันเข้านอนเวลา 23.00

  ReplyDelete
 15. Nama saya lili
  Pukul 06.00 Saya Bangun
  เวลา 06.00 ฉันตื่นนอน
  Pukul 07.00 Saya Mandi
  เวลา 07.00 ฉันอาบน้ำ
  Pukul 07.30 Saya Besiap-siap
  เวลา 07.30 ฉันเตรียมตัว
  Pukul 08.00 Saya Mengobral Youtube
  เวลา 08.00 ฉันดูยูทูป
  Pukul 09.00 Saya pergi ke kampas
  เวลา 09.00 ฉันไปวิทยาลัย
  Pukul 09.30 Saya sarapan pagi
  เวลา 09.30 ฉันทานอาหารเช้า
  Pukul 10.00 Saya belajah
  เวลา 10.00 ฉันเรียนหนังสือ
  Pukul 12.00 Saya makan siang
  เวลา 12.00 ฉันทานอาหารกลางวัน
  Pukul 15.00 Saya pulang ke rumah
  เวลา 15.00 ฉันกลับบ้าน
  Pukul 21.00 Saya tidur
  เวลา 21.00 ฉันนอน

  ReplyDelete
 16. Nama Saya Sakura
  Pukul 06.00 Saya bangun
  เวลา 06.00 โมงฉันตื่นนอน
  Pukul 06.30 Saya mandi
  เวลา 06.30 ฉันอาบน้ำ
  Pukul 07.00 Saya bersiap-siap
  เวลา 07.00 ฉันเตรียมตัว
  Pukul 07.30 Saya sarapan pagi
  เวลา 07.30 ฉันกินอาหารเช้า
  Pukul 07.45 Saya pergi ke kampus
  เวลา 07.45 ฉันไปวิทยาลัย
  Pukul 08.00 Saya Belajar
  เวลา 08.00 ฉันเรียนหนังสือ
  Pukul 12.00 Saya makan siang
  เวลา 12.00 ฉันกินอาหารกลางวัน
  Pukul 17.00 Saya pulang
  เวลา 17.00 ฉันกลับ
  Pukul 18.00 Saya makan malam
  เวลา 18.00 ฉันกินอาหารเย็น
  Pukul 23.00 Saya tidur
  เวลา 23.00 ฉันนอน

  ReplyDelete
 17. Pukul 06:00 Saya bangun เวลา 06:00 ฉันตื่นนอน Pukul 06:30 Saya mandi เวลา 06:30 ฉันอาบน้ำ Pukul 07:00 Saya Bersiap-siap เวลา 07:00 ฉันเตรียมตัว Pukul 07:30 Saya sarapan pagi เวลา 07:30 ฉันกินอาหารเช้า Pukul 07:45 Saya pergi ke kampus เวลา 07:45 ฉันไปวิทยาลัย Pukul 08:00 Saya belaja เวลา 08:00 ฉันเรียน Pukul 12:00 Saya makan siang เวลา 12:00 ฉันกินอาหารกลางวัน Pukul 15:00 Saya pulang เวลา15:00 ฉันกลับ Pukul 18:00 Saya mandi เวลา 18:00 ฉันอาบน้ำ Pukul 21:00 Saya tidur เวลา 21:00 ฉันนอน

  ReplyDelete
 18. Nama saya rampai
  Saya bangun pukul 06:00
  ฉันตื่นนอนเวลา 06:00
  Saya mandi pukul 06:20
  ฉันอาบน้ำเวลา 06:20
  Saya bbersiap-siap pukul 07:00
  ฉันเเต่งตัวเวลา07:00
  Saya serapan pagi pukul 07:30
  ฉันทานอาหารเช้าเวลา 07:30
  Saya perki ke kampus pukul 09:50
  ฉันไปมหาวิทยาลัยเวลา 09:50
  Saya berlajar pukul 10:00
  ฉันเรียนเวลา10:00
  Saya makun siang pukul 12:00
  ฉันทานอาหารกลางวันเวลา12:00
  Saya belajar pukul 13:00
  ฉันเรียนเวลา13:00
  Saya pulang rumah pukul15:00
  ฉันกลับบ้านเวลา 15:00
  Saya mengerjakan tugas pull 19:00.
  ฉันทำการบ้านเวลา19:00
  Saya tidur pukul 00:00
  ฉันเข้านอนเวลา 00:00

  ReplyDelete
 19. Name saya Wati
  Saya bangun pukul 09.00
  ฉันตื่นนอนเวลา 09.00
  Saya mandi pukul 10.00
  ฉันอาบน้ำเวลา 10.00
  Saya bbersiap-siap pukul 10.20
  ฉันแต่งตัวเวลา 10.20
  Saya serapan pagi pukul 10.40
  ฉันทานอาหารเช้าเวลา 10.40
  Saya perki ke kampus pukul 12.30
  ฉันไปมหาวิทยาลัยเวลา 12.30
  Saya berlajar pukul 13.00
  ฉันเรียนเวลา 13.00
  Saya pulang rumah pukul 15.30
  ฉันกลับบ้านเวลา 15.30
  Saya mengerjakan tugas pull 19.00
  ฉันทำการบ้านเวลา 19.00
  Saya tidur pukul 23.00
  ฉันเข้านอนเวลา 23.00

  ReplyDelete
 20. Nama saya Puti
  Saya bangun pukul 06:00
  ฉันตื่นนอนเวลา 06:00
  Saya mandi pukul 06:50
  ฉันอาบน้ำเวลา 06:50
  Saya bbersiap-siap pukul 07:20
  ฉันแต่งตัวเวลา 07:20
  Saya serapan pagi pukul 07:30
  ฉันทานอาหารเช้าเวลา 07:30
  Saya perki me kampus 07:50
  ฉันไปมหาวิทยาลัยเวลา 07:50
  Saya berijar pukul 08:00
  ฉันไปเรียนเลา 08:00
  Saya making siang pukul 12:00
  ฉันทานอาหารกลางวันเวลา 12:00
  Sayaberijar pukul 13:00
  ฉันเรียนเวลา 13:00
  Saya pulang rumah pukul 17:00
  ฉันกลับบ้านเวลา 17:00
  Saya mangerjakan tugas pull 21:23
  ฉันทำการบ้านเวลา 21:23
  Saya tidur pukul 00:00
  ฉันเข้านอนเวลา 00:00

  ReplyDelete
 21. Nama saya Bahri
  Saya bangan pukul 06.00
  ฉันตื่นนอนตอน 06.00
  Saya minum kopi pukul 07.00
  ฉันดื่มกาแฟตอน 07.00
  Saya mandi pukul 08.00
  ฉันอาบน้ำตอน 08.00
  Saya pergi ke kampus pukul 09.00
  ฉันไปที่มหาลัยตอน 09.00
  Saya belajar pukul 10.00
  ฉันเรียนตอน 10.00
  Saya makan siang pukul 12.00
  ฉันกินข้าวกลางวันตอน 12.00
  Saya pergi ke bekerja 16.00
  ฉันไปทำงานตอน 16.00
  Saya makan malan pukul 19.00
  ฉันกินข้าวเย็นตอน 19.00
  Saya pulang rumah pukul20.00
  ฉันกลับบ้านตอน 20.00
  Saya mandi pukul 21.00
  ฉันอาบน้ำตอน 21.00
  Saya tidur pukul 23.00
  ฉันเข้านอนตอน 23.00

  ReplyDelete
 22. Nama saya Sarah
  Saya bangun pukul 07:00
  ฉันตื่นนอนเวลา 07:00
  Saya mandi pukul 07:30
  ฉันอาบน้ำเวลา 07:30
  Saya bbersiap-siap pukul 07:50
  ฉันเเต่งตัวเวลา07:50
  Saya serapan pagi pukul 08:40
  ฉันทานอาหารเช้าเวลา 08:40
  Saya perki ke kampus pukul 10:45
  ฉันไปมหาวิทยาลัยเวลา 10:45
  Saya berlajar pukul 11:00
  ฉันเรียนเวลา 11:00
  Saya makun siang pukul 12:00
  ฉันทานอาหารกลางวันเวลา 12:00
  Saya belajar pukul 13:00
  ฉันเรียนเวลา 13:00
  Saya pulang rumah pukul 17:00
  ฉันกลับบ้านเวลา 17:00
  Saya mengerjakan tugas pukul 20:00
  ฉันทำการบ้านเวลา 20:00
  Saya tidur pukul 23:30
  ฉันเข้านอนเวลา 23:30

  ReplyDelete