คำ Jam....

The word jam use to describe time to do something or some noun.Jam ในภาษาบาฮาซาใช้อธิบายเวลาในการทำบางสิ่งบางอย่างหรือกิจกรรมต่างๆ

Jam + Words
For example:

  1. Jam karet its idiom about” lately appointment”, its not good habits but some time happen in some situation.การมาช้าเกินเวลานัดหมายถือเป็นนิสัยที่แย่มากๆแต่บางครั้งก็มักจะเกิดขึ้น
  2. Jam tangan : perlengkapan dipakai di tangan นาฬิกาข้อมือ
  3. Jam pelajaran: waktu kegiatan pembelajaran ชั่วโมงเรียน
  4. Jam praktik dokter: waktu dokter memeriksa pasien เวลาตามหมอนัด
  5. Jam kerja: waktu bekerjaชั่วโมงทำงาน
Sumber: Werni, Paul, Midian Pers

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น