กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ เวลาแสดงทั้งหมด
Kata PADA KEPADA dan BAGI
แสดงเวลาที่ผ่านไปแล้ว
คำ Jam....
วันของสัปดาห์ Days of the week
Kegiatan Belajarku
Pukul berapa?
Month  เดือนในภาษาบาฮาซ่า