อะไร ในภาษาอินโดนีเซีย


เริยานคิยวกาบคำถาม

ในบทเรียนนี้เราจะพูดถึงการใช้คำถาม "Apa" ในภาษาอินโดนีเซีย. คำถาม "Apa" ใช้สำหรับถามเกี่ยวกับการระบุตัวตน, คำอธิบาย, หรือข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุ, กิจกรรม, หรือแนวความคิด. เรามาดูตัวอย่างการใช้งานที่พบบ่อยกัน


I. การใช้คำถาม "Apa" สำหรับการระบุตัวตน:
a. ตัวอย่างคำถาม: "Apa nama kamu?"
- ในคำถามนี้, "Apa" ใช้สำหรับถามชื่อของคน.
b. ตัวอย่างคำถาม: "Apa pekerjaan orangtuamu?"
- คำถาม "Apa" ใช้สำหรับถามอาชีพของพ่อแม่คนนั้น.

II. การใช้คำถาม "Apa" สำหรับการอธิบาย:
a. ตัวอย่างคำถาม: "Apa warna bunga itu?"
- ในคำถามนี้, "Apa" ใช้สำหรับถามสีของดอกไม้.
b. ตัวอย่างคำถาม: "Apa rasa makanan itu?"
- คำถาม "Apa" ใช้สำหรับถามรสชาติของอาหารที่กำลังพูดถึง.

III. การใช้คำถาม "Apa" สำหรับข้อมูล:
a. ตัวอย่างคำถาม: "Apa yang kamu lakukan di akhirสัปดาห์?"
- ในคำถามนี้, "Apa" ใช้สำหรับถามกิจกรรมที่คุณทำในวันสุดสัปดาห์.
b. ตัวอย่างคำถาม: "Apa yang membuatmu bahagia?"
- คำถาม "Apa" ใช้สำหรับถามสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุข.

IV. รูปแบบอื่นของคำถาม "Apa":
a. ตัวอย่างคำถาม: "Apa kabar?"
- ในตัวอย่างนี้, "Apa kabar" เป็นวลีทั่วไปที่ใช้ถามความสบายหรือสถานการณ์ของบุคคล.
b. ตัวอย่างคำถาม: "Apa itu?"
- คำถาม "Apa" ใช้สำหรับถามคำอธิบายหรือนิยามเกี่ยวกับวัตถุหรือแนวความคิดที่ไม่รู้จัก.

สรุป:
ในภาษาอินโดนีเซีย, คำถาม "Apa" ใช้สำหรับถามเกี่ยวกับการระบุตัวตน, คำอธิบาย, หรือข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุ, กิจกรรม, หรือแนวความคิด. เมื่อใช้คำถาม "Apa" ควรใส่ใจต่อบริบทและใช้ประโยคที่เหมาะสมเพื่อขอข้อมูลที่ต้องการ.

หมายเหตุ: ข้อความนี้สามารถปรับแต่งตามระดับการเรียนการสอนและสามารถให้ตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการเข้าใจการใช้คำถาม "Apa" ในบริบทต่าง ๆ ได้

the word /apa/ to ask about noun, things.

Apa/Apakah+ S + V + O + ?

Apa/Apakah = อะไร/ไหม่


ตัวอย่ง

Apa/Apakah Anda suka  bermain dengan saya?
คุณชอบเลนกับฉันไหม่

Apa/Apakah Anda suka makan di rumah?
คุณชอบกินเขาทิบานไหม่

Apa/Apakah Anda suka bermain games dengan saya di rumah?
คุณชอบเลนกัมส์กับฉันทิบานไหม่

Apa/Apakah Anda suka bermain tenis?
คุณชอบเลนเทนนิสไหม

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น