ประไยคกับคำ กรนชอบ

Helo everyone do you like to play games? Do yo like to traveling around the world. Do you like to do what you like?
Right now we will learn how to express "like" in Indonesia language

Like= Suka


Sentence about like

Saya    suka   ......

Saya suka  สายา ซุกา
ฉัน   ชอบ

contohnya:
ตัวอย่ง

Saya suka bermain สายา ซุกา เบรไมน
ฉัน   ชอบ เล่น

Saya suka bermain dengan Anda สายา ซุกา เบรไมน เดงาน อนดา
ฉัน   ขอบ เล่น     กับ    คูน

Saya suka bermain dengan Anda di rumah สายา ซุกา เบรไมน เดงาน อนดา ดิ รุมาห
ฉัน   ขอบ เล่น     กับ    คูน   ทิ บ้าน

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น