ความรุ้สีก PERASAAN

perasaan ความรุ้สีก

senang           ความสุข
sedih              เศร้าใง
menyesal       เลียใจ
menderita       ความเจ็บปวด
percaya diri    มั่นใจ
marah             อ่อนไหวง่าย
jijik                 ขยะแขยง
takut                เกรงกลัว
malu                ความอ้ปยศ

ทัวอยาง
Kita tidak boleh malu berbicara bahasa
Saya merasa senang ฉันรุ้สีกความสุข
Anda tidak percaya diri ดุณไม่มั่นใจ
      

แสดงความคิดเห็น

1 ความคิดเห็น

 1. http://rindra.blog.dinus.ac.id/2016/09/01/alat-tanam-benih-jagung-dengan-tuas-pengungkit-dan-mekanik-pembuat-lubang/
  http://anakadarningsih.blog.dinus.ac.id/2016/06/24/dosen-blogger/
  http://ennyvisioner.blog.dinus.ac.id/2016/06/24/workshop-penyusunan-proposal-penelitian-dikti/
  http://youseewhy.blog.dinus.ac.id/2016/09/14/mata-kuliah-sistem-informasi-akuntansi/

  REKOMENDASI ARTIKEL TERBAIK 2017

  ตอบลบ