แสดงเวลาที่ผ่านไปแล้ว

Using the word yang in the sentence to inform the past time and the future.
yang   ยังใช้ประกอบการกล่าวถึงวัน สัปดาห์  เดือนปี  ในอดีตและอนาคตโดยไม่
ระบุ  อีกด้วย
           yang  lalu               แสดงเวลาที่ผ่านไปแล้ว
            depan    แสดงเวลาที่จะมาถึง  ถัดจากเวลาปัจจุบัน
           yang  akan  datang    แสดงเวลาที่จะมาถึง

                ตัวอย่าง
                       Three days ago Tiga   hari   yang  lalu.                  สามวันที่แล้ว
                       Next Three days  Tiga  hari  yang  akan  datang.      สามวันที่จะมาถึง
                        Last week Minggu  yang  lalu.                       สัปดาห์ที่แล้ว
                       Next week  Minggu  depan.                              สัปดาห์หน้า
                        Two moth ago Dua  bulan  yang  lalu                    สองเดือนที่แล้ว
                        Next two month Dua  bulan  yang  akan  datang.     สองเดือนที่จะมาถึง
                        Last ten years ago Sepuluh  tahun  yang  lalu.             สิบปีที่แล้ว
                        Next ten years Sepuluh  tahun  yang  akan  datang                  สิบปีที่จะมาถึง             

Source: Ajarn Siriporn. Bahasa Indonesia

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น