กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ Prefiksแสดงทั้งหมด
How to make sentence use prefix me-
Prefiks ber-
Make a short story
Prefiks Pe-
อาชีพ PEKERJAAN