วันของสัปดาห์ Days of the week

วันของสัปดาห์ Days of the week  Hari-hari dalam seminggu

วันจันทร์      Senin   Monday
วันอังคาร     Selasa  Thuesday
วันพุธ          Rabu    Wednesday
วันพฤหัสบดี Kamis   Thursday
วันศุกร์        Jumat    Friday
วันเสาร์       Sabtu    Saturday
วันอาทิตย์    Minggu  Sunday
ตัวอย่าง

Hari ini hari senin
วันนี่วันจัน

Kami belajar pada hari Rabu   We    study    on wednesday    เราศึกษาในวันพุธที่

Hari  Minggu  adalah  hari yang  paling saya suka.  Sunday is the day i like วันอาทิตย์เป็นวันที่ฉันชอบมากที่สุด

 ua  minggu yang  lalu  bapak pergi  ke Bandung. Two weeks ago Father went to Bandung สองสัปดาห์ที่แล้วพ่อไปบันดุง

Hari tanggal 21      วันนี้วันที่ 21แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น