ประโยคคำถาม Question Sentence

นี่คือห้าคำถามในภาษาอินโดนีเซีย: "Apa" หมายถึง "อะไร", "siapa" หมายถึง "ใคร", "kapan" หมายถึง "เมื่อไหร่", "dimana" หมายถึง "ที่ไหน", และ "bagaimana" หมายถึง "อย่างไร". มีคำถามอีกหนึ่งคำคือ "mengapa" หมายถึง "ทำไม". ประโยคคำถามเป็นสิ่งสำคัญที่จะเรียนรู้ ถ้าเราเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนนี้ เราสามารถนำมาใช้ในการสื่อสารกับชาวอินโดนีเซียที่เป็นภาษาแม่ได้

คำถาม "apa" ใช้สำหรับถามเกี่ยวกับประเภทหรือลักษณะของวัตถุหรือกิจกรรมใด ๆ  "siapa" ใช้สำหรับถามเกี่ยวกับตัวตนของบุคคลหรือเรื่องในประโยค  "kapan" ใช้สำหรับถามเกี่ยวกับเวลาที่เกิดเหตุการณ์ใด  ๆ  "dimana" ใช้สำหรับถามเกี่ยวกับตำแหน่งหรือสถานที่ของวัตถุหรือกิจกรรมใด ๆ และ "bagaimana" ใช้สำหรับถามเกี่ยวกับวิธีหรือสภาพของสิ่งใด ๆ ในขณะที่ "mengapa" ใช้สำหรับถามเกี่ยวกับเหตุผลหรือจุดมุ่งหมายของเหตุการณ์ใด ๆ

โดยการศึกษาคำถามเหล่านี้ เราสามารถสร้างประโยคคำถามที่ถูกต้องและเข้าใจความหมายที่เราต้องการสื่อสาร นั่นจะช่วยให้เราสื่อสารกับชาวอินโดนีเซียที่เป็นภาษาแม่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเสริมสร้างความเข้าใจของเราเกี่ยวกับวัฒนธรรมและชีวิตประจำวันในอินโดนีเซียคำถามเหล่านี้เป็นคำถามที่พบบ่อยในชีวิตประจำวันของคนอินโดนีเซียเพื่อสร้างการสนทนา บางครั้งเราใช้คำถามเหล่านี้เพื่อรู้จักกันกับเพื่อนใหม่ที่เป็นคนอินโดนีเซีย คนอินโดนีเซียชอบที่จะทำความรู้จักเพื่อนใหม่ กรุณาฝึกฝนการใช้งานคำถามเหล่านี้Siapa namamu?
What is your name?
คุณชื่ออะไร

Darimana kamu berasal?
Where are you from?
คุณมาจากที่ไหน

Dimana kamu tinggal?
Where do you stay?
คุณพักอาศัยอยู่ที่ไหน

What is diferent dimana and darimana? here

Kapan kamu dilahirkan?
When you were born?
คุณเกิดวันที่เท่าไหร่

Apa hobimu?
What are your hobbies?
งานอดิเรกของคุณคืออะไร

Bagaimana kamu pergi ke kampus?
How did you go to the campus?
คุณไปมหาวิทยาลัยอย่างไร

ตามปกติคำถามจะถูกวางในประโยคแรก แต่คำถามยังสามารถอยู่ในประโยคสุดท้ายได้เช่นเดียวกับ "Hobimu apa?" (งานอดิเรกของคุณคืออะไร?) และ "Namamu siapa?" (ชื่อของคุณคืออะไร?) ในประโยคเหล่านี้เราสามารถวางคำถาม "apa" (อะไร) และ "siapa" (ใคร) ในตำแหน่งสุดท้ายได้

Let us listening the audio bellow to practice question word in Indonesian languageแสดงความคิดเห็น

122 ความคิดเห็น

 1. Dimana rumah Nur?บ้านของNurอยู่ที่ไหน
  Rumah Nur di Phetchabun.บ้านของNurอยู่ที่เพชรบูรณ์
  Dimana bandara Donmaung? สนามบินดอนเมืองอยู่ที่ไหน
  Bandara Donmaung di Bangkok. สนามบินดอนเมืองอยู่ที่กรุงเทพ
  Kapan Dodi akan belajar? Dodiจะมาเรียนเมื่อไร
  Dodi sedang belajar. Dodi กำลังมาเรียน
  Kapan dia pulang rumah?
  เขากลับบ้านเมื่อไร?
  Dia pulang rumah kemarin. เขากลับบ้านเมื่อวานนี้

  ตอบลบ
 2. Dimana
  1. Dimana kita akan berwisata hari ini? วันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหน
  Hari ini kita akan berwisata di Sukhothai. วันนี้เราจะไปเที่ยวที่สุโขทัย
  2. Dimana anjing laut tinggal? แมวน้ำอยุ่ที่ไหน
  Anjing laut tinggal di laut แมวน้ำอยู่ในทะเล

  Kapan
  1. Kapan dodi akan datang? โดดี้จะมาเมื่อไหร่ Dodi tidak datang. โดดี้ไม่มาแล้ว
  2.Kapan restoran Lada membuka? ร้านละดาเปิดเมื่อไหร่
  Restoran Lada membuka pukul 8 setiap hari.


  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ28 สิงหาคม 2561 เวลา 21:10

  Gani
  1.Damana
  1.1.Dimana anda tidur?
  Ans.Saya tidur di rumah.
  คุณนอนที่ไหน?
  ตอบ.ฉันนอนที่บ้าน.
  1.2.Dimana anda makan siang?
  Ans.Saya makan siang di QS.
  คุณกินข้าวกลางวันที่ไหน?
  ตอบ.ฉันกินข้าวกลางวันที่ QS.
  2.Kapan
  2.1.Kapan anda tidur?
  Ans.Saya tidur pukul dua belas malam.
  คุณนอนเมื่อไร?
  ตอบ.ฉันนอนตอนเที่ยงคืน.
  2.2.Kapan anda baca buku?
  Ans.Saya baca buku pukul sembilan malam.
  คุณอ่านหนังสือเมื่อไร?
  ตอบ.ฉันอ่านหนังสือตอนสามทุ่ม.

  ตอบลบ
 4. Dimana
  1.Dimana toko roti anda? ร้านขนมปังของคุณอยู่ที่ไหน
  Saya toko rodi di pintu 5. ร้านขนมปังของฉันอยู่ประตู5
  2.Dimana kamu tinggal? คุณพักอยู่ที่ไหน
  Saya di rumah. ฉันอยู่ที่บ้าน
  Kapan
  1.Kapan nenek pergi tidur. เมื่อไหร่ยายจะไปนอน
  Nenek pergi tidur pukul 20.00. ยายไปนอนตอน2ทุ่ม
  2.Kapan anda membeli sofa? เมื่อไหร่คุณจะซื้อโซฟา
  Saya membeli sofa besok. ฉันจะซื้อโซฟาพรุ่งนี้

  ตอบลบ
 5. Dimana Anda membeli kucing ?
  คุณซื้อแมวจากที่ไหน?
  Saya membeli kucing di pasar.
  ฉันซื้อแมวที่ตลาด.
  Dimana Anda makan siang?
  คุณกินข้าวกลางวันที่ไหน?
  Saya makan siang di pintu lima.
  ฉันกินข้าวที่ประตู5.
  Kapan anda pergi ke Phetchabun?
  เมื่อไหร่คุณจะไปเพชรบูรณ์?
  Saya pergi ke Phetchabun hari subtu.
  ฉันจะไปเพชรบูรณ์วันเสาร์.
  Kapan ibuku akan kembali dari rumah sakit?
  เมื่อไหร่แม่จะกลับจากโรงพยาบาล?
  Ibuku kembali dari rumah sakit hari senin.
  แม่จะกลับจากโรงพยาบาลวันจันทร์.

  ตอบลบ
 6. Dimana anda membeli buku ?
  Saya membeli buku di Universitas Naresuan.
  Dimana anda melihat film?
  Saya melihat film di sinema.
  คุณซื้อหนังสือที่ไหน
  -ฉันซื้อหนังสือที่มหาวิทยาลัยนเรศวร
  คุณดูภาพยนตร์ที่ไหน
  -ฉันดูภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์

  Kapan Dira pergi ke Phetchabun?
  Dira pergi ke Phetchabun hari minggu.
  Kapan Lestari tidur?
  Lestari tidur pukul 9 malam.
  Diraไปเพชรบูรณ์เมื่อไหร่
  -Dira ไปเพชรบูรณ์วันอาทิตย์
  Lestari นอนเมื่อไหร่
  -Lestari นอน3ทุ่ม

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ28 สิงหาคม 2561 เวลา 21:15

  Dimana buku saya?
  -Buku saya di Sri.
  Dimana ibu itu?
  -Ibu ada di pasar.

  Kapan saya makan?
  -saya makan siang pukul siang.
  Kapan anda tidur?
  -saya tidur pukul 22.00

  หนังสือของฉันอยู่ที่ไหน?
  -หนังสือของฉันอยู่ที่ศรี
  แม่ของฉันอยู่ที่ไหน?
  -แม่ของฉันอยู่ที่ตลาด

  ฉันกินข้าวตอนไหน?
  -ฉันกินข้าวกลางวันตอนกลางวัน
  คุณเข้านอนตอนไหน?
  -ฉันเข้านอนตอนสี่ทุ่ม

  ตอบลบ
 8. 1. Dimana Janji baca buku?
  จันจิอ่านหนังสือที่ไหน
  Janji baca buku di rumah.
  จันจิอ่านหนังสือที่บ้าน

  2. Dimana kaca mata saya?
  แว่นของฉันอยู่ที่ไหน
  Kaca mata saya di dalam tas.
  แว่นของฉันอยู่ในกระเป๋า

  3. Kapan ayah pengairan pohon?
  พ่อรดน้ำต้นไม้ตอนไหน
  Ayah pengairan pohon pukul 8.
  พ่อรดน้ำต้นไม้ตอน8โมงเช้า

  4. Kapan Gani akan pergi ke laut?
  กานิจะไปทะเลเมื่อไหร่
  Gani akan pergi ke laut hari ini.
  กานิจะไปทะเลวันนี้

  ตอบลบ
 9. 1.Dimana rumah sakit Naresuan ?โรงพยาบาลนเรศวรอยู่ที่ไหน?
  rumah sakit Naresuan di depan mahasiswa universitas Naresuan.โรงพยาบาลนเรศวรอยู่ด้านหน้าของมหาวิทยาลัยนเรศวร
  2.Dimana anda membeli sepatu?คุณซื้อรองเท้าที่ไหน?
  Saya membeli sepatu di Central .ฉันซื้อรองดท้าที่เซรทรัล
  3.Kapan Yanti pergi ke Indonesia?ยานติจะไปอินโดนีเซียวันไหน
  Yanti pergi ke Indonesia hari Sabtu.ยานติจะไปอินโดนีเซียวันเสาร์
  4.Kapan kamu akan datang kepadaku?เมื่อไหร่คุณจะมาหาฉัน
  Aku akan pergi kepadamu hari ini.ฉันจะไปหาคุณวันนี้

  ตอบลบ
 10. Dimana anda makan siang?
  คุณ​กินข้าวกลางวันที่ไหน
  Makanan makansiang di KFC.
  Dimana Bing bing membeli boneka?
  ปิงปิงซื้อตุ๊กตาจากที่ไหน
  Saya membeli​ boneka di taobao.
  ฉัน​ซื้อ​ตุ๊กตา​จากเถาเป่า

  Kapan anda pergi​ ke​ bali ?
  คุณ​ไปบาหลี​เมื่อไหร่
  Saya Pergi​ ke Bali​ hari mingu
  ฉันจะไปบาหลีวันอาทิตย์​
  Kapan​ anda membuat​ Visa?
  เมื่อโทนี่จะไปทำวีซ่า
  Saya membuat​ Visa jumat.
  ฉันจะไปทำวีซ่า​วันศุก​ร์

  ตอบลบ
 11. Dimana anda suka pergi?
  คุณชอบไปที่ไหน?
  Saya suka pergi ke Universitas Naresuan.
  ฉันชอบไปที่มหาวิทยาลัยนเรศวร
  Dimana rara tidur?
  ราร่านอนที่ไหน?
  Rara tidur di asrama pintu lima.
  ราร่านอนที่หอพักประตูห้า

  kapan anda berwisata?
  คุณเดินทางเมื่อไหร่?
  Saya berwisata pukul delapan.
  ฉันเดินทางแปดโมง
  Kapan anda melihat TV?
  คุณดูทีวีเมื่อไหร่?
  Saya melihat pukul dua puluh.
  ฉันดูทีวีตอนสองทุ่ม

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ28 สิงหาคม 2561 เวลา 21:20

  Dimana rumah anda?
  บ้านเธออยู่ที่ไหน.
  Rumah saya di sukhothai
  บ้านฉันอยู่ที่สุโขทัย
  Dimana anda perki sabtu?
  เธอไปที่ไหนวันเสาร์
  Saya perki ke sukhothai
  ฉันไปที่สุโขทัย
  Kapas makan pagi?
  กินข้าวเช้ากี่โมง
  Saya makan pagi pukul delapan.
  ฉันกินข้าวเช้า8โมง
  Kapas ibu tidur?
  แม่นอนเมื่อไหร่
  Ibu tidur pukul dua puluh empat.
  แม่นอนตอนเที่ยงคืย

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ28 สิงหาคม 2561 เวลา 21:23

  Dimana belajar Anda?
  คุณเรียนที่ไหน?
  Saya belajar di universitas naresuan
  ฉันเรียนที่มหาวิทยาลัยนเรศวร
  Dimana rumah janji?
  บ้านจันจิอยู่ที่ไหน?
  Rumah tinggal janji dari Nakhonsawan
  บ้านจันจิอยู่ที่นครสวรรค์
  Kapan anda makan nasi ?
  คุณทานข้าวเมื่อไหร่?
  Saya makan nasi pagi
  ฉันกินข้าวตอนเช้า
  Kapan pulang ke rumah anda?
  คุณกลับบ้านเมื่อไหร่?
  Saya pulang hari ini
  ฉันกลับบ้านวันนี้
  ตอบลบ
 14. *Dimana (ที่ไหน)
  Dimana rumah Dita?
  -บ้านดิต้าร์อยู่ที่ไหน
  Dita rumah Nakhon sawan.
  -บ้านดิตาร์อยู่นครสวรรค์
  Dimana Dita tinggal?
  -ดิต้าร์อาศัยอยู่ที่ไหน
  Dita tinggal pintu5 di Phitsanulok
  -ดิต้าร์อาศัยอยู่ประตู5 ในพิษณุโลก
  *kapan (เมื่อไร)
  Kapan saya makan ?
  -ฉันกินอาหารเมื่อไหร่
  Saya makan pukul 08.00
  ฉันกินอาหารเช้าเมื่อ 8 โมง
  Kapan saya pergi ke rumah?
  -ฉันจะไปบ้านเมื่อไร
  Saya pergi ke rumah ini?
  -ฉันจะไปบ้านวันนี้

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. Dimana anda suka pergi?
   คุณชอบไปที่ไหน?
   Saya suka pergi ke central.
   ฉันชอบไปเซนทรัล
   Dimana kuning tidur?
   กูนิ่งนอนที่ไหน?
   Kuning tidur di asrama di kota.
   กูนิ่งนอนที่หอพักในเมือง

   kapan anda berwisata?
   คุณเดินทางเมื่อไหร่?
   Saya berwisata pukul sembilan.
   ฉันเดินทางเก้าโมง
   Kapan anda membeli TV?
   คุณซื้อทีวีเมื่อไหร่?
   Saya membeli TV kemarin
   ฉันซื้อทีวีเมื่อวาน

   ลบ
 15. dimana anda akan makan hari ini?
  Hari ini saya akan makan nasi rebus.
  วันนี้คุณจะกินอะไร
  วันนี้ฉันจะกินข้าวต้ม
  Kapan saya makan?
  saya makan siang pukul siang.
  ฉันกินเมื่อไหร่
  ฉันทานอาหารกลางวันตอนเที่ยง

  ตอบลบ
 16. **Cemara**
  Dimana Bepergian Cemara?
  Cemara ไปเที่ยวที่ไหน
  =Saya akan bepergian ke Bali.
  ฉันจะไปเที่ยวที่บาหลี
  Kapan Cemara akan pergi ke Bali?
  Cemara จะไปบาหลีเมื่อไหร่?
  =Saya akan pergi ke Bali saat liburan sekolah.
  ฉันจะไปบาหลีในช่วงปิดเทอม

  ตอบลบ
 17. Dimana kita akan tidur hari ini?วันนี้เราจะไปนอนที่ไหน?
  -hari ini kita akan tidur di rumah cemara. เราจะไปนอนบ้าน cemara.

  Kapan kita akan pulang?เราจะกลับบ้านเมื่อไหร่
  -kita akan pulang sabtu เราจะกลับบ้านวันเสาร์

  ตอบลบ
 18. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 19. 1.Dimana Naresuan universitas? มหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่ที่ไหน
  Naresuan universitas di Phitsanulok.มหาวิยาลัยนเรศวรอยู่ที่พิษณุโลก
  2.Kapan pesawat akan lepas landas? เครื่องบินจะออกเดินทางเมื่อไหร่
  Pesawat akan lepas landas dalam 30 menit. เครื่องบินจะออกเดินทางใน 30 นาที

  ตอบลบ
 20. ไม่ระบุชื่อ17 กรกฎาคม 2562 เวลา 19:01

  Dimana ayah pergi ke bekerja?
  พ่อทำงานที่ไหน
  Ayah bekerja di sekolah.
  พ่อทำงานที่โรงเรียน
  Kapan ibu menonton film?
  แม่ดูหนังเมื่อไหร่
  Ibu menonton film malam.
  แม่ดูหนังตอนกลางคืน

  ตอบลบ
 21. Sarah
  Dimana Anda akan makan hari ini?
  -วันนี้คุณจะไปกินข้าวที่ไหน
  Saya akan pergi makan di canteen
  -ฉันไปกินข้าวที่โรงอาหาร
  Kapan kamu akan makan
  คุณจะไปกินข้าวเมื่อไหร่
  Saya akan makan siang hari
  ฉันจะไปกินข้าวตอนเที่ยง

  ตอบลบ
 22. ไม่ระบุชื่อ17 กรกฎาคม 2562 เวลา 19:02

  Damai
  Dimana mobilmu?
  รถคุณอยู่ที่ไหน
  - mobil saya di rumah.
  รถฉันอยู่บ้าน
  Dimana rumahmu?
  บ้านคุณอยู่ที่ไหน
  - rumah saya di Bangkok.
  บ้านฉันอยู่ที่กรุงเทพ
  Kapan anda bekerja?
  คุณทำงานเมื่อไหร่
  - saya bekerja besok.
  ฉันทำงานพรุ่งนี้
  Kapan Wangi pergi ke Central?
  วางีไปเซ็นทรัลเมื่อไหร่
  - Wangi pergi ke Central hari ini.
  วางีไปเซ็นทรัลวันนี้

  ตอบลบ
 23. 1️⃣Dimana Damai anjing? หมาของดาไมอยู่ที่ไหน?
  Damai Anjing di dinding.หมาของดาไมอยู่บนกำแพง
  2️⃣Dimana motor Cermai?มอเตอร์ไซค์ของเจอไมอยู่ที่ไหน?
  motor Cermai ada di garasi. มอเตอร์ไซค์ของเจอไมอยู่ในโรงจอดรถ

  1️⃣Kapan Anda makan sarapan?คุณกินข้าวเช้าเมื่อไหร่?
  Saya makan pukul 7.00 ฉันกินตอน7โมง
  Kapan Anda pergi ke Central?คุณจะไปเซ็นทรัลเมื่อไหร่?
  Saya pergi ke Central hari ini.ฉันไปเซ็นทรัลวันนี้

  ตอบลบ
 24. Cermai17 July 2019 at 18:58
  👉Dimana
  Dimana susu Tri?
  นมของตรีอยู่ที่ไหน
  Susu Tri di rumah sakit.
  นมของตรีอยู่ที่โรงพยาบาล
  👉Kapan
  Kapan puspita membaca buku?
  ปูสปิตาจะอ่านหนังสือเมื่อไหร่
  Puspita membaca bukul 05.00
  ปูสปิตาอ่านหนังสือ 5 โมง

  ตอบลบ
 25. (Dimana ที่ไหน)
  Dimana rumah cermai? บ้านของcermai อยู่ที่ไหน?
  Rumah cermai di Phitsanulok. บ้านของ cermai อยู่ที่พิษณุโลก
  (Kapan เมื่อไหร่)
  Kapan anda pergi ke Uttaradit? คุณไปอุตรดิตถ์เมื่อไหร่?
  Saya pergi ke Uttaradit kemarin ฉันไปอุตรดิตถ์เมื่อวาน

  ตอบลบ
 26. Dimana anda membeli baju
  คุณซื้อเสื้อที่ไหน
  Saya membeli baju di Central
  ฉันซื้อเสื้อที่เซนทรัล

  Kapan kamu akan membeli mobil?
  คุณจะซื้อรถเมื่อไหร่
  Saya akan membeli mobil pada hari Sabtu.
  ฉันจะซื้อรถวันเสาร์

  ตอบลบ
 27. ♡Puspita♡
  1.Dimana kamu pergi berlibur? : คุณจะไปเที่ยวที่ไหนในวันหยุด
  ตอบ: Saya akan bepergian ke Bangkok : ฉันจะไปเที่ยวที่กรุงเทพ
  2.Kapan kamu akan tidur? : คุณจะนอนตอนไหน
  ตอบ : Saya akan tidur di tengah malam. : ฉันจะนอนตอนเที่ยงคืน

  ตอบลบ
 28. ***Tenun*** Dimana Syahdu tinggal? Syahdu tinggal pintu 6. เชียดูอยู่ที่ไหน? เชียดูอาศัยอยู่ประตู6 Kapan syahdu pergi ke rumah ? Syahdu pergi ke rumah ini. เชียดูกลับบ้านเมื่อไหร่ เชียดูกลับบ้านวันนี้

  ตอบลบ
 29. **Rapi**
  1.Dimana jam tangan ayah?
  นาฬิกาข้อมือของพ่ออยู่ที่ไหน
  -Jam tangan ayah di atas meja.
  นาฬิกาข้อมือของพ่อยู่บนโต๊ะ
  2.Kapan Yuni membeli buah.
  Yuniจะซื้อผลไม้เมื่อไร
  -Yuni akan membeli buah di malam
  Yuniจะซื้อผลไม้ตอนเย็น

  ตอบลบ
 30. Dimana anda baca buku?
  คุณอ่านหนังสือที่ไหน
  Saya membaca buku di Perpustakaan
  ฉันอ่านหนังสือที่ห้องสมุด

  Kapan anda baca buku?
  คุณอ่านหนังสือเมื่อไหร่
  Saya baca buku pukul 8 malam
  ฉันอ่านหนังสือตอน 2 ทุ่ม

  ตอบลบ
 31. Yuni
  1.Dimana mobil Rapi?
  รถของRapiอยู่ที่ไหน
  -Mobil Rapi ada di gedung Qs
  รถของRapiอยู่ที่ตึก Qs

  2.Kapan Yanti pergi ke Laut
  Yanti ไปทะเลเมื่อไหร่
  -Saya pergi ke laut pada hari Sabtu
  ฉันไปทะเลวันเสาร์

  ตอบลบ
 32. Dimana catur makan siang?
  Caturกินข้าวที่ไหน
  Catur makan siang di QS.
  Caturกินข้าวที่QS
  Kapan kuning pulang rumah?
  Kuningกลับบ้านเมื่อไหร่
  Kuning pulang rumah setiap hari.
  Kuningกลับบ้านทุกวัน

  ตอบลบ
 33. Nama : Yanti
  1.Dimana sepatuku?
  รองเท้าฉันอยู่ที่ไหน
  Sepatunya ada di rumah.
  รองเท้าของเธออยู่ที่บ้าน
  2.Kapan Perdana minum air?
  Perdana กินน้ำเมื่อไหร่
  Saya minum air pukul 08.00
  ฉันกินน้ำเมื่อเวลา 08.00น.

  ตอบลบ
 34. (----Catur----)
  Dimana Tangkas berwisata hari ini?
  Hari ini Tangkas berwisata di Nonthaburi.
  วันนี้Tangkasจะไปเที่ยวที่ไหน?
  วันนี้Tangkasจะไปเที่ยวนนทบุรี
  Kapan Ikbal makan nasi?
  Ikbal makan nasi pukul dua balas.
  Ikbalกินข้าวเมื่อไหร่?
  Ikbalกินข้าวตอน12.00น.

  ตอบลบ
 35. Dimana rumah anda? บ้านคุณอยู่ที่ไหน
  Saya rumah di Loei. บ้านฉันอยู่ที่เลย
  Dimana buku Ratih? หนังสือของราติอยู่ที่ไหน
  Buku Ratih ada di atas meja. หนังสือของราติอยู่บนโต๊ะ

  Kapan anda pulang rumah? คุณกลับบ้านเมื่อไหร่
  Saya pulang rumah hari jumat. ฉันกลับบ้านวันศุกร์
  Kapan Ratih makan nasi? ราติกินข้าวเมื่อไหร่
  Ratih makan nasi siang . ราติกินข้าวตอนเที่ยง

  ตอบลบ
 36. Dimana belajar Anda?
  คุณเรียนที่ไหน?
  Saya belajar di universitas naresuan
  ฉันเรียนที่มหาวิทยาลัย
  Kapan saya minum kopi?
  ฉันดื่มกาแฟเมื่อไหร่
  saya minum kopi pukul.
  ฉันดื่มกาแฟตอนเช้า

  ตอบลบ
 37. Nama syahdu

  Dimana budi tinggal ? บูดิอยู่ที่ไหน
  Budi tinggal di suphanburi บูดิอยู่สุพรรณบุรี

  Dimana kembang makan nasi ? กรรมบังกินข้าวที่ไหน

  Kembeng makan nasi di square กรรมบังกินข้าวที่แสควร์

  Kapan tenun akan pulang ? เตอหนุนกลับบ้านตอนไหน
  Tenun akan pulang hari ini เจอหนุนกลับบ้านวันนี้

  Kapan budi pergi ke suphanburi?
  บูดิกลับสุพรรณตอนไหน

  Budi pergi hari sabtu บูดิไปวันเสาร์

  ตอบลบ
 38. Ratih☁
  1.Dimana Dia pergi menonton film?
  เธอไปดูหนังที่ไหน
  Saya pergi menonton film di Central.
  ฉันไปดูหนังที่เซนทรัล
  2.Kapan kamu akan pergi ke Bangkok?
  เธอจะไปกรุงเทพเมื่อไหร่
  Saya akan pergi ke bangkok pada hari Jumat.
  ฉันจะไปกรุงเทพวันศุกร์

  ตอบลบ
 39. Dimana anda suka pergi?
  คุณชอบไปที่ไหน?
  Saya suka pergi ke central.
  ฉันชอบไปเซนทรัล
  Dimana kuning tidur?
  กูนิ่งนอนที่ไหน?
  Kuning tidur di asrama di kota.
  กูนิ่งนอนที่หอพักในเมือง

  kapan anda berwisata?
  คุณเดินทางเมื่อไหร่?
  Saya berwisata pukul sembilan.
  ฉันเดินทางเก้าโมง
  Kapan anda membeli TV?
  คุณซื้อทีวีเมื่อไหร่?
  Saya membeli TV kemarin
  ฉันซื้อทีวีเมื่อวาน

  ตอบลบ
 40. Dimana kunci Benua?
  กุญแจของBenuaอยู่ที่ไหน
  Kunci Benua ada di dalam tas.
  กุญแจของBenuaอยู่ในกระเป๋า

  Kapan ibu pergi ke pasar?
  แม่จะไปตลาดเมื่อไร
  Ibu akan pergi ke pasar malam ini.
  แม่จะไปตลาดเย็นนี้

  ตอบลบ
 41. ไม่ระบุชื่อ17 กรกฎาคม 2562 เวลา 19:14

  ��Benua��
  ��Dimana
  Dimana ibumu?
  แม่ของคุณอยู่ที่ไหน
  Ibumu ada di rumah.
  แม่ของฉันอยู่ที่บ้าน
  ��Kapan
  Kapan Tri pergi ke Lopburi?
  ตรีไปลพบุรีเมื่อไหร่
  Tri pergi ke Lopburi pada hari sabtu.
  ตรีไปลพบุรีวันเสาร์

  ตอบลบ
 42. Perdana👑🎩
  1. Dimana sabuknya?เข็มขัดอยู่ที่ไหน
  Sabukya di dalam kabinet เข็มขัดอยู่ในตู้
  2. Kapan yanti makan nasi ? ยานติกินข้าวตอนไหน
  yanti makan nasi pukul 8. ยานติกินข้าวตอน 8 โมงเช้า

  ตอบลบ
 43. tri.
  Dimana rumah anda?
  บ้านเธออยู่ที่ไหน.
  Rumah saya di phisanulok
  บ้านฉันอยู่ที่พิษณุโลก
  Kapan benua makan nasi ?
  เบอนัวทานข้าวเมื่อไหร่?
  benua makan nasi pagi
  เบอนัวกินข้าวตอนเช้า

  ตอบลบ
 44. Ratih☁
  1.Dimana Dia pergi menonton film?
  เธอไปดูหนังที่ไหน
  Saya pergi menonton film di Central.
  ฉันไปดูหนังที่เซนทรัล
  2.Kapan kamu akan pergi ke Bangkok?
  เธอจะไปกรุงเทพเมื่อไหร่
  Saya akan pergi ke bangkok pada hari Jumat.
  ฉันจะไปกรุงเทพวันศุกร์

  ตอบลบ
 45. Dimana
  Dinama tokonya anda ?
  ร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ไหน
  Saya tokonya di pintu lima
  ร้านก๋วยเตี๋ยวฉันอยู่ประตูห้า
  Dimana anda makan Pagi ?
  เช้าคุณกินข้าวที่ไหน
  Saya makan pagi di pintu lima
  ฉันกินข้าวที่ประตูห้า
  Kapan
  Kapan anda pergi ke Bangkok ?
  คุณไปกรุงเทพเมื่อไหร่
  Saya pergi ke Bangkok hari mingu
  ฉันไปกรุงเทพวันอาทิตย์
  Ka pan anda melihat TV ?
  คุณดูทีวีตอนไหน
  Saya melihat pukul dua pulah
  ฉันดูทีวีตอนสองทุ่ม
  Budi....

  ตอบลบ
 46. Melati
  Dimana Anda membeli kucing ?
  คุณซื้อแมวจากที่ไหน?
  Saya membeli kucing di pasar.
  ฉันซื้อแมวที่ตลาด.
  Dimana Anda makan siang?
  คุณกินข้าวกลางวันที่ไหน?
  Saya makan siang di pintu lima.
  ฉันกินข้าวที่ประตู5.
  Kapan anda pergi ke Phetchabun?
  เมื่อไหร่คุณจะไปเพชรบูรณ์?
  Saya pergi ke Phetchabun hari subtu.
  ฉันจะไปเพชรบูรณ์วันเสาร์.
  Kapan ibuku akan kembali dari rumah sakit?
  เมื่อไหร่แม่จะกลับจากโรงพยาบาล?
  Ibuku kembali dari rumah sakit hari senin.
  แม่จะกลับจากโรงพยาบาลวันจันทร์.

  ตอบลบ
 47. Dimana belajar Anda?
  คุณเรียนที่ไหน?
  Saya belajar di universitas naresuan
  ฉันเรียนที่มหาวิทยาลัย
  Kapan saya minum kopi?
  ฉันดื่มกาแฟเมื่อไหร่
  saya minum kopi pukul.
  ฉันดื่มกาแฟตอนเช้า
  kapan anda berwisata?
  คุณเดินทางเมื่อไหร่?
  Saya berwisata pukul sembilan.
  ฉันเดินทางเก้าโมง
  Kapan anda membeli TV?
  คุณซื้อทีวีเมื่อไหร่?
  Saya membeli TV kemarin
  ฉันซื้อทีวีเมื่อวาน

  ตอบลบ
 48. Mahoni
  Dimana rumah anda?
  บ้านเธออยู่ที่ไหน.
  Rumah saya di Mae Sot
  บ้านฉันอยู่ที่แม่สอด
  Dimana anda perki sabtu?
  เธอไปที่ไหนวันเสาร์
  Saya perki ke Mae Sot
  ฉันไปที่แม่สอด
  Kapas makan pagi?
  กินข้าวเช้ากี่โมง
  Saya makan pagi pukul delapan.
  ฉันกินข้าวเช้า8โมง
  Kapas ibu tidur?
  แม่นอนเมื่อไหร่
  Ibu tidur pukul dua puluh empat.
  แม่นอนตอนเที่ยงคืน

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

   ลบ
 49. Dimana
  1.Dimana restoran kucing Anda?
  ร้านอาหารแมวของคุณอยู่ที่ไหน?
  -Restoran kucing di Nakhon Sawan.
  -ร้านอาหารแมวในนครสวรรค์
  1.Dimana kamu belajar?
  คุณเรียนที่ไหน?
  -Saya belajar di Phitsanulok
  -ฉันเรียนที่พิษณุโลก
  Kapan
  2.Kapan kamu akan tidur?
  คุณจะนอนตอนไหน?
  - Saya akan tidur di jam sepuluh.
  -ฉันจะนอนสี่ทุ่ม
  2.Kapan Anda akan membeli iPad?
  คุณจะซื้อ iPad เมื่อใด?
  -Saya akan membeli di bulan september.
  -ฉันจะซื้อในเดือนกันยายน

  ตอบลบ
 50. Violet
  Dimana belajar Anda?
  คุณเรียนที่ไหน?
  Saya belajar di universitas naresuan
  ฉันเรียนที่มหาวิทยาลัยนเรศวร
  Kapan saya minum jus jeruk ?
  ฉันดื่มน้ำส้มเมื่อไหร่
  saya minum jus jeruk pukul.
  ฉันดื่มน้ำส้มตอนเช้า
  kapan anda berwisata?
  คุณเดินทางเมื่อไหร่?
  Saya berwisata pukul delapan.
  ฉันเดินทางแปดโมงเช้า
  Kapan anda membeli telepon?
  คุณซื้อโทรศัพท์เมื่อไหร่?
  Saya membeli telepon kemarin
  ฉันซื้อโทรศัพท์เมื่อวาน

  ตอบลบ
 51. Dimana rumah Nur?บ้านของNurอยู่ที่ไหน
  Rumah Nur di Phetchabun.บ้านของNurอยู่ที่เพชรบูรณ์
  Dimana bandara Donmaung? สนามบินดอนเมืองอยู่ที่ไหน
  Bandara Donmaung di Bangkok. สนามบินดอนเมืองอยู่ที่กรุงเทพ
  Kapan Dodi akan belajar? Dodiจะมาเรียนเมื่อไร
  Dodi sedang belajar. Dodi กำลังมาเรียน
  Kapan dia pulang rumah?
  เขากลับบ้านเมื่อไร?
  Dia pulang rumah kemarin. เขากลับบ้านเมื่อวานนี้

  ตอบลบ
 52. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 53. Asoka

  Dimana anda suka pergi?
  คุณชอบไปที่ไหน?
  Saya suka pergi ke central.
  ฉันชอบไปเซนทรัล

  Dimana belajar Anda?
  คุณเรียนที่ไหน?
  Saya belajar di universitas naresuan
  ฉันเรียนที่มหาวิทยาลัย

  Dimana anda makan Pagi ?
  เช้าคุณกินข้าวที่ไหน
  Saya makan pagi di pintu lima
  ฉันกินข้าวที่ประตูห้า

  Dimana Anda membeli kucing ?
  คุณซื้อแมวจากที่ไหน?
  Saya membeli kucing di pasar.
  ฉันซื้อแมวที่ตลาด.

  ตอบลบ
 54. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 55. Di mana Anda membeli tas itu?
  คุณซื้อกระเป๋าที่ไหน
  Saya membeli tas di pasar.
  ฉันซื้อกระเป๋าที่ตลาด

  Di mana rumahmu?
  บ้านของคุณอยู่ที่ไหน
  Rumah saya di Phichit.
  บ้านของฉันอยู่ที่พิจิตร


  kapan berapa kamu pergi ke sekolah?
  คุณไปโรงเรียนกี่โมง
  Saya pergi ke sekolah pada jam 8
  ฉันไปโรงเรียน8โมงเช้า

  Kapan ayah pergi bekerja?
  พ่อไปทำงานเมื่อไหร่
  Ayah berangkat kerja besok
  พ่อไปทำงานพรุ่งนี้

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

   ลบ
 56. Rotan
  1.Dimana kamu tinggal? คุณอาศัยอยู่ที่ไหน?
  Saya tinggal di Phitsanulok ฉันอาศัยอยู่ที่พิษณุโลก
  2. Siapa namamu? คุณชื่ออะไร
  Nama saya Rotan ฉันชื่อ โรตัน
  3. Apa yang Anda ingin makan? คุณชอบกินอะไร
  Saya suka makan nasi goreng ฉันชอบกินข้าวผัด
  4. Kapan kamu pergi ke bangkok? คุณไปกรุงเทพเมือไหร่
  Saya pergi ke Bangkok besok ฉันไปกรุงเทพวันพรุ่งนี้

  ตอบลบ
 57. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 58. 1.Kapan kamu pulang? คุณกลับบ้านเมื่อไหร่
  Saya pulang miggu depan. ฉันกลับบ้านสัปดาห์หน้า
  2.Kapan kamu akan masuk universitas? คุณจะไปมหาวิทยาลัยเมื่อไหร่
  Saya pergi ke universitas bulan depan. ฉันไปมหาวิทยาลัยเดือนหน้า
  3.Dimana kota asal anda? บ้านเกิดคุณอยู่ที่ไหน
  Kampung halaman saya di Lopburi. ฉันอยู่ที่ลพบุรี
  4.Dimana kamu belajar? คุณเรียนที่ไหน
  Saya belajar di universitas naresuan. ฉันเรียนที่มหาวิทยาลัยนเรศวร

  ตอบลบ
 59. Dimana belajar Anda?
  คุณเรียนที่ไหน?
  Saya belajar di universitas naresuan
  ฉันเรียนที่มหาวิทยาลัยนเรศวร
  Dimana rumah Asoks?
  บ้านAsokaอยู่ที่ไหน?
  Rumah tinggal janji dari Bangkok
  บ้านAsokaอยู่ที่กรุงเทพ
  Kapan anda makan nasi ?
  คุณทานข้าวเมื่อไหร่?
  Saya makan nasi pagi
  ฉันกินข้าวตอนเช้า
  Kapan pulang ke rumah anda?
  คุณกลับบ้านเมื่อไหร่?
  Saya pulang hari Kemarin
  ฉันกลับบ้านเมื่อวาน

  ตอบลบ

 60. Butri
  Dimana belajar Anda?
  คุณเรียนที่ไหน?
  Saya belajar di universitas naresuan
  ฉันเรียนที่มหาวิทยาลัยนเรศวร
  Kapan saya minum jus jeruk ?
  ฉันดื่มน้ำส้มเมื่อไหร่
  saya minum jus jeruk pukul.
  ฉันดื่มน้ำส้มตอนเช้า
  Kapan pulang ke rumah anda?
  คุณกลับบ้านเมื่อไหร่?
  Saya pulang hari Kemarin
  ฉันกลับบ้านเมื่อวาน
  Di mana rumahmu?
  บ้านของคุณอยู่ที่ไหน
  Rumah saya di Lampang.
  บ้านของฉันอยู่ที่ลำปาง

  ตอบลบ
 61. Dimana anda tinggal? คุณอาศัยอยู่ที่ไหน?
  Saya tinggal di Phitsanulok. ฉันอาศัยอยู่ที่พิษณุโลก

  Dimana asrama anda?หอพักของคุณอยู่ที่ไหน
  saya asrama di Pratu6ฉันที่ประตูน้ำ 6

  kapan kamu lahir? คุณเกิดเมื่อไหร่
  Saya lahir pada 31 Agustus. ฉันเกิดเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม

  Kapan kamu pulang ke rumah? คุณกลับบ้านเมื่อไหร่
  Pukul 18.00 Saya pulang ke rumah. ฉันกลับบ้าน6โมง

  ตอบลบ
 62. Gempaka 61260724
  Dimana belajar Anda?
  คุณเรียนที่ไหน?
  Saya belajar di universitas naresuan
  ฉันเรียนที่มหาลัยนเรศวร

  Dimana buku saya?
  หนังสือของฉันอยู่ที่ไหน
  Buku saya di dalam tas
  หนังสือของฉันอยู่ในกระเป๋า  Kapan anda Pergi ke rumah?
  -คุณจะไปบ้านเมื่อไร
  Saya pergi ke rumah ini?
  -ฉันจะไปบ้านวันนี้


  Kapan anda pergi ke bali ?
  คุณ ไปบาหลี เมื่อไหร่
  Saya Pergi ke Bali hari mingu
  ฉันจะไปบาหลีวันอาทิตย์

  ตอบลบ
 63. Dimana anda suka pergi?
  คุณชอบไปที่ไหน?
  Saya suka pergi ke Changmai
  ฉันชอบไปที่เชียงใหม่
  Dimana rasamalatidur?
  ราซามาลานอนที่ไหน?
  Rara tidur di asrama pintu lima.
  ราซามาลานอนที่หอพักประตู5

  kapan anda berwisata?
  คุณเดินทางเมื่อไหร่?
  Saya berwisata pukul delapan.
  ฉันเดินทาง 08.00
  Kapan anda melihat TV?
  คุณดูทีวีเมื่อไหร่?
  Saya melihat pukul dua puluh.
  ฉันดูทีวีตอน 20.00

  ตอบลบ
 64. Tulip
  Dimana rumah anda? บ้านคุณอยู่ที่ไหน?
  Saya rumah di Tak บ้านฉันอยู่ที่ตาก
  Dimana tas Aster? กระเป๋าของ Asterอยู่ที่ไหน?
  Tas Aster ada di dalam kamar กระเป๋าของ Asterอยู่ในห้อง

  Kapan anda pulang rumah? คุณกลับบ้านเมื่อไหร่?
  Saya pulang rumah hari jumat. ฉันกลับบ้านวันศุกร์
  Kapan kamu akan tidur? คุณจะกลับมาเมื่อไหร่?
  Saya kembali pada hari Senin ฉันกลับมาวันจันทร์

  ตอบลบ
 65. 1.Kapan kamu akan makan?
  คุณจะกินข้าวเมื่อไหร่
  2.Kapan kamu bangun?
  คุณตื่นนอนเมื่อไหร่
  3.Dimana kamu belajar?
  คุณเรียนที่ไหน
  4.Dimana Anda akan melakukan perjalanan liburan ini?
  ในวันหยุดนี้คุณจะไปเที่ยวที่ไหน

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

   ลบ
  2. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

   ลบ

  3. Saya makan jam 8 pagi. ฉันกินข้าวตอน 8 โมง

   ลบ
 66. 1. Dimana Quito baca buku?
  กีโต้อ่านหนังสือที่ไหน
  Quito baca buku di rumah.
  กีโต้อ่านหนังสือที่บ้าน

  2. Dimana dompet saya?
  กระเป๋าตังค์ของฉันอยู่ที่ไหน
  Dompet saya di dalam kabinet.
  กระเป๋าตังค์ของฉันอยู่ในตู้

  3. Kapan Mexine pengairan pohon?
  แม็กซีนรดน้ำต้นไม้ตอนไหน
  Mexine pengairan pohon pukul 8.
  แม็กซีนรดน้ำต้นไม้ตอน8โมงเช้า

  4. Kapan Anna akan pergi ke Cheangmai?
  แอนนาจะไปเชียงใหม่เมื่อไหร่
  Anna akan pergi ke Cheangmai hari ini.
  แอนนาจะไปเชียงใหม่วันนี้

  ตอบลบ
 67. Seroja

  Di mana menara Anda? หอเธออยู่ที่ไหน?
  Menara saya ada di Gerbang 6. หอฉันอยู่ประตู6
  Kapan kamu pergi ke Bangkok? เธอไปกรุงเทพเมื่อไหร่?
  Saya pergi ke Bangkok besok. ฉันไปกรุงเทพพรุ่งนี้
  Kapan kamu bangun? เธอตื่นกี่โมง?
  Saya bangun jam 7.30 . ฉันตื่นตอน7.30
  Dimana anda makan Pagi ? เช้าคุณกินข้าวที่ไหน?
  Saya makan pagi di pintu lima. ฉันกินข้าวที่ประตูห้า

  ตอบลบ
 68. Kenanga

  Dimana saya bisa membeli nasi goreng?
  ฉันจะซื้อข้าวผัดได้ที่ไหน
  Saya bisa membeli nasi goreng di pasar.
  ฉันสามารถซื้อข้าวผัดที่ตลาด
  Dimana saya bisa belajar bahasa Indonesia?
  ฉันจะเรียนภาษาอินโดนีเซียได้ที่ไหน
  Saya belajar bahasa Indonesia di Universitas Naresuan.
  ฉันเรียนภาษาอินโดนีเซียที่มหาวิทยาลัยนเรศวร
  Kapan ayah pergi bekerja?
  พ่อไปทำงานเมื่อไร
  Ayah berangkat kerja jam 08.00.
  พ่อไปทำงานเวลา 8:00 น.
  Kapan dia membeli baju itu?
  เขาซื้อเสื้อผ้าเมื่อไร
  Diamembeli pakaian kemarin.
  เขาซื้อเสื้อผ้าเมื่อวานนี้

  ตอบลบ
 69. Dimana
  Dimana kamu pergi berlibur?
  คุณจะไปเที่ยวที่ไหนในวันหยุด?
  Dimana Kamu makan siang ?
  คุณกินข้าวกลางวันที่ไหน
  Kapan
  Kapan kamu akan tidur?
  คุณจะนอนเมื่อไหร่
  Kapan kamu pergi ke Central?
  คุณไปเซ็นทรัลเมื่อไหร่

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. Di liburan saya pergi ke Phu Thap Berk ในวันหยุดฉันไปเที่ยวภูทับเบิก

   ลบ
 70. 61261684 kelapa
  1.Apa yang sedang kamu lakukan?. คุณกำลังทำอะไร
  :saya tidur. ฉันกำลังนอนหลับ
  2.Dimana pasar?. ตลาดอยู่ที่ไหน
  : Dekat rumah saya ใกล้บ้านฉัน
  3.Kapan keluarga Anda akan kembali dari luar negeri? ครอบครัวของคุณจะกลับมาจากต่างประเทศเมื่อใด
  : Keluarga saya akan kembali dari luar negeri besok. ครอบครัวของฉันจะกลับมาจากต่างประเทศในวันพรุ่งนี้
  4.Bagaimana Anda akan datang ke sekolah? คุณจะมาโรงเรียนอย่างไร
  : Saya akan datang ke sekolah dengan naik kereta ke sekolah. ฉันจะมาโรงเรียนโดยนั่งรถไฟไปโรงเรียน

  ตอบลบ
 71. Lavender
  1.Warna apa yang kamu suka ?
  คุณชอบสีอะไร?
  Saya suks warna biru?
  ฉันชอบสีฟ้า
  2.Kapas makan pagi?
  กินข้าวเช้ากี่โมง?
  Saya makan pagi pukul delapan.
  ฉันกินข้าวเช้า8โมง
  3.Kapas ibu tidur?
  แม่นอนเมื่อไหร่?
  Ibu tidur pukul dua puluh empat.
  แม่นอนตอนเที่ยงคืน
  4.Dimana kamu belajar?
  คุณเรียนที่ไหน?
  .Saya belajar di Phitsanulok
  ฉันเรียนที่พิษณุโลก

  ตอบลบ
 72. Kapan kamu belajar? คุณเรียนเวลาไหน
  Saya belajar pukul 08.00 pagi.ฉันเรียนตอน08.00เช้า
  Kapan kamu makan siang? กินข้าวกลางวันตอนไหน
  Makan siang jam 12.30 siang.กินข้าวเที่ยงตอน12.30 น.
  Dimana kamu akan pergi malam ini? คืนนี้คุณจะไปไหน
  Malam ini saya akan bepergian dengan teman-teman.คืนนี้ฉันจะไปเที่ยวกับเพื่อน
  Dimana kamu? คุณอยู่ที่ไหน
  Saya tinggal di asrama.ฉันอยู่หอพัก

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. 1.saya belajar pukul 10.00 pagi.
   ฉันเรียนตอน 10 โมงเช้า
   2.Saya makan siang jam 12.00 siang.
   ฉันกินข้าวเที่ยงตอน 12.00
   3.Saya tidak pergi ke malam ini.
   คืนนี้ฉันไม่ไปไหน
   4.saya tinggal di pintu 6.
   ฉันอยู่ประตู6

   ลบ
 73. Widuri
  1.Dimana rumah sakit Naresuan ?โรงพยาบาลนเรศวรอยู่ที่ไหน?
  rumah sakit Naresuan di depan mahasiswa universitas Naresuan.โรงพยาบาลนเรศวรอยู่ด้านหน้าของมหาวิทยาลัยนเรศวร
  2.Dimana anda membeli sepatu?คุณซื้อรองเท้าที่ไหน?
  Saya membeli sepatu di Central .ฉันซื้อรองดท้าที่เซรทรัล
  3.Kapan Yanti pergi ke Indonesia?ยานติจะไปอินโดนีเซียวันไหน
  Yanti pergi ke Indonesia hari Sabtu.ยานติจะไปอินโดนีเซียวันเสาร์
  4.Kapan kamu akan datang kepadaku?เมื่อไหร่คุณจะมาหาฉัน
  Aku akan pergi kepadamu hari ini.ฉันจะไปหาคุณวันนี้

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. Naresuan University Hospital terletak di Universitas Naresuan.
   โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยนเรศวร

   ลบ
 74. 1.siapa yang pergi denganmu?
  คุณไปกับใคร?
  2.dimana kamu tinggal?
  คุณอาศัยอยู่ที่ไหน?
  3.bagaimana denganmu?
  คุณเป็นอย่างไรบ้าง?
  4.apa warna rumah ini?
  บ้านหลังนี้สีอะไร?

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. saya tinggal di Phitsanulok. ฉันอาศัยอยู่ที่พิษณุโลก

   ลบ
 75. Dimana rumah Benz?บ้านของBenzอยู่ที่ไหน
  Rumah Benz di Phetchabun.บ้านของBenzอยู่ที่เพชรบูรณ์
  Dimana bandara Donmaung? สนามบินดอนเมืองอยู่ที่ไหน
  Bandara Donmaung di Bangkok. สนามบินดอนเมืองอยู่ที่กรุงเทพ
  Kapan Dodi akan belajar? Dodiจะมาเรียนเมื่อไร
  Dodi sedang belajar. Dodi กำลังมาเรียน
  Kapan dia pulang rumah?
  เขากลับบ้านเมื่อไร?
  Dia pulang rumah kemarin. เขากลับบ้านเมื่อวานนี้

  ตอบลบ
 76. 1.-Dimana Universitas Naresuan?
  =Terletak di provinsi Phitsanulok
  -มหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่ที่ไหน?
  =ตั้งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก
  2.-Dimana Anda membeli pakaian?
  =Saya membeli pakaian di aplikasi instagram.
  -คุณซื้อเสื้อผ้าที่ไหน?
  =ฉันซื้อเสื้อผ้าในแอปพลิเคชัน Instagram
  3.-Kapan kamu pergi ke Chiang Mai?
  =Saya akan pergi pada hari Rabu
  -คุณไปเชียงใหม่เมื่อไหร่?
  =ฉันจะไปในวันพุธ
  4.-Kapan kamu akan punya pacar?
  =Saya tidak tahu
  -คุณจะมีแฟนเมื่อไหร่?
  =ฉันไม่รู้

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. Saya membeli baju di Robinson.
   ฉันซื้อเสื้อที่โรบินสัน

   ลบ
 77. Dimana rumah widuri?
  บ้านของwiduriอยู่ที่ไหน
  Rumah wuduri di tak.
  บ้านของwiduriอยู่ที่ตาก
  Dimana bandara Donmaung?
  สนามบินดอนเมืองอยู่ที่ไหน
  Bandara Donmaung di Bangkok.
  สนามบินดอนเมืองอยู่ที่กรุงเทพ
  Kapan seruni akan belajar?
  Seruniจะมาเรียนเมื่อไร
  Serini sedang belajar.
  Seruni กำลังมาเรียน
  Kapan dia pulang rumah?
  เขากลับบ้านเมื่อไร?
  Dia pulang rumah kemarin.
  เขากลับบ้านเมื่อวานนี้

  ตอบลบ
 78. Sakura
  Dimana rumah widuri?
  บ้านของwiduriอยู่ที่ไหน
  Rumah wuduri di tak.
  บ้านของwiduriอยู่ที่ตาก
  Dimana bandara Donmaung?
  สนามบินดอนเมืองอยู่ที่ไหน
  Bandara Donmaung di Bangkok.
  สนามบินดอนเมืองอยู่ที่กรุงเทพ
  Kapan seruni akan belajar?
  Seruniจะมาเรียนเมื่อไร
  Serini sedang belajar.
  Seruni กำลังมาเรียน
  Kapan dia pulang rumah?
  เขากลับบ้านเมื่อไร?
  Dia pulang rumah kemarin.
  เขากลับบ้านเมื่อวานนี้

  ตอบลบ
 79. Aster
  Dimana belajar Anda?
  คุณเรียนที่ไหน?
  Saya belajar di universitas naresuan.
  ฉันเรียนที่มหาวิทยาลัยนเรศวร
  Dimana rumah tulip?
  บ้านทิวลิปอยู่ที่ไหน?
  Rumah tinggal tulip dari Tak.
  บ้านทิวลิปอยู่ที่ตาก
  Kapan anda makan nasi ?
  คุณทานข้าวเมื่อไหร่?
  Saya makan nasi pagi.
  ฉันกินข้าวตอนเช้า
  Kapan pulang ke rumah anda?
  คุณกลับบ้านเมื่อไหร่?
  Saya pulang hari ini.
  ฉันกลับบ้านวันนี้

  ตอบลบ
 80. Dimana Anda membeli anjing?
  คุณซื้อสุนัขจากที่ไหน?
  Saya membeli anjingdi pasar.
  ฉันซื้อสุนัขที่ตลาด.
  Dimana Anda makan siang?
  คุณกินข้าวกลางวันที่ไหน?
  Saya makan siang di pintu lima.
  ฉันกินข้าวที่ประตู5.
  Kapan anda pergi ke Phetchabun?
  เมื่อไหร่คุณจะไปเพชรบูรณ์?
  Saya pergi ke Phetchabun hari subtu.
  ฉันจะไปเพชรบูรณ์วันเสาร์.
  Kapan ibuku akan kembali dari rumah sakit?
  เมื่อไหร่แม่จะกลับจากโรงพยาบาล?
  Ibuku kembali dari rumah sakit hari senin.
  แม่จะกลับจากโรงพยาบาลวันจันทร์.

  ตอบลบ
 81. Siti
  1. Dimana Lina baca buku? ลีน่าอ่านหนังสือที่ไหน
  2. Dimana Wati pergi ke perjalanan? วาติไปเที่ยวที่ไหนมาบ้าง
  3. Kapan Lina akan belajar? ลีน่าจะมาเรียนเมื่อไหร่
  4. Kapan ibu akan pulang? แม่จะกลับบ้านเมื่อไหร่

  ตอบลบ
 82. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 83. Lina
  1. Kapan anda akan ke Chiang Mai ? คุณจะไปเชียงใหม่เมื่อไร
  2. Kapan kamu akan pulang? เธอจะกลับบ้านเมื่อไร
  3. Dimana kamu sekarang? ตอนนี้คุณอยู่ที่ไหน
  4. Dimana kamu belajar? คุณเรียนอยู่ที่ไหน

  ตอบลบ
 84. Putih
  1. Kapan anda akan ke Indonesia ? คุณจะไปอินโดนีเซียเมื่อไร
  2. Kapan kamu akan makan nasi? เธอจะกินข้าวเมื่อไร
  3. Dimana Wati sekarang? ? ตอนนี้วาติอยู่ที่ไหน
  4. Dimana kamu belajar? คุณเรียนอยู่ที่ไหน

  ตอบลบ
 85. 1. Kapan ibumu akan datang menemuiku?
  เมื่อไหร่แม่จะมาหาฉัน
  2. Kapan dia akan mengembalikan uang saya?
  เมื่อไหร่เขาจะคืนเงินฉัน
  3. Di mana Anda belajar?
  เธอเรียนที่ไหน
  4. Di mana pasar kereta api?
  ตลาดนัดรถไฟอยู่ที่ไหน

  📧🧴 Refa 62265728

  ตอบลบ
 86. Samsul
  1.Apa yang anda ingin makan?คุณชอบกินอะไร?
  Saya suka makan durian.ฉันชอบกินทุเรียน
  2.Dimana rumah Sumsul?บ้านของซัมซุลอยู่ที่ไหน?
  Samsul rumah Sukhothai.บ้านซัมซุลอยู่สุโขทัย
  3.Kapan kamu akan pulang? คุณจะกลับบ้านเมื่อไหร่?
  Saya akan pulang pada hari Sabtu.ฉันจะกลับบ้านวันเสาร์
  4.Siapa dia?เขาคือใคร
  Dia adalah pacar ku. เขาคือแฟนของฉัน

  ตอบลบ
 87. Di mana saya perlu mendapatkan vaksinasi?
  ฉันต้องไปฉีดวัคซีนที่ไหน

  Siapa yang memvaksinasi?
  ใครเป็นคนฉีดวัคซีน

  Vaksinasi apa yang akan Putih lakukan?
  พูติจะฉีดวัคซีนอะไร

  Bagaimana Anda merawat diri sendiri?
  คุณต้องดูแลตัวเองอย่างไร

  ตอบลบ
 88. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 89. Samsul
  1.Apa yang Anda memvaksinasi?คุณฉีดวัคซีนอะไร?
  Saya memvaksinasi Pfizer.ฉันฉีดวัคซีนไฟเซอร์
  2.Dimana Anda memvaksinasi?คุณฉีดวัคซีนที่ไหน?
  Saya divaksinasi di luar negeri.ฉันฉีดที่ต่างประเทศ
  3.Bagaimana gejala Anda?คุณมีอาการอย่างไรบ้าง?
  Saya merasa sakit.ฉันรู้สึกไม่สบาย
  4.Kapan Anda memvaksinasi?คุณฉีดวัคซีนเมื่อไหร่?
  Saya divaksinasi Selasa lalu.ฉันฉีดวันอังคารที่ผ่านมา

  ตอบลบ
 90. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 91. Dimana
  1. Dimana kak kuenya beli ? คุณซื้อเค้กมาจากที่ไหน
  Saya membeli kue dari Lotus. ฉันซื้อเค้กจากโลตัส
  2. Dimana Anda tinggal? คุณพักอยู่ที่ไหน
  Saya tinggal di apartemen ฉันอยู่อพาร์ตเมนต์
  Kapan
  1. Kapan Anda akan mengerjakan pekerjaan rumah Anda? เมื่อไหร่คุณจะทำการบ้าน
  Saya akan melakukannya di malam hari ฉันจะทำตอนเย็น
  2. Kapan kamu akan makan? เมื่อไหร่คุณจะกินข้าว
  saya akan makan di pagi hari ฉันจะกินตอนเช้า

  ตอบลบ
 92. 1. Kapan Anda akan pergi ke Chiang Rai?
  2. Kapan Anda akan kembali ke Uttaradit?
  3. Dimana kamu sekarang?
  4. Siapa nama pacarmu?
  1. คุณจะไปเชียงรายเมื่อไหร่
  2. เธอจะกลับอุตรดิตถ์เมื่อไหร่
  3. ตอนนี้คุณอยู่ที่ไหน
  4. แฟนคุณชื่ออะไร

  ตอบลบ
 93. 1. Dari mana Anda membeli barang?คุณซื้อของมากจากที่ไหน
  2. Kapan kamu akan kembali kuliah? คุณจะกลับมหาลัยเมื่อไหร่
  3. di mana rumahmu ? บ้านคุณอยู่ที่ไหน
  4. Kapan ibu akan pulang? แม่จะกลับบ้านเมื่อไหร่

  ตอบลบ
 94. kapan anda akan membaca buku?เมื่อไหร่คุณจะอ่านหนังสือ
  kapan anda akan bangun?เมื่อไหร่คุณจะตื่น
  dimana kebahagiaan? ความสุขอยู่ที่ไหน
  dimana anda rumahmu? บ้านคุณอยู่ที่ไหน

  ตอบลบ
 95. Elok
  1.Kapan kamu akan makan nasi?
  เธอจะกินข้าวเมื่อไร?
  2.dimana kamu tinggal?
  คุณอาศัยอยู่ที่ไหน?
  3.bagaimana denganmu?
  คุณเป็นอย่างไรบ้าง?
  4.apa warna rumah ini?
  บ้านหลังนี้สีอะไร?

  ตอบลบ
 96. ไม่ระบุชื่อ20 กรกฎาคม 2566 เวลา 22:55

  selamat siang dosen

  ตอบลบ
 97. 1.Siapa namamu?
  คุณชื่ออะไร?
  Nama Saya Tomat.
  ฉันชื่อ Tomat
  2.Dimana kamu tinggal?
  คุณพักอาศัยอยู่ที่ไหน?
  Saya tinggal di pintu tiga.
  ฉันอาศัยอยู่ประตูสาม.
  3.Kapan kamu dilahirkan?
  คุณเกินวันที่เท่าไหร่?
  Saya lahir pada tanggal tiga puluh Juni 2002.
  ฉันเกิดวันที่30 มิถุนายน 2002
  4.Apa hobimu?
  งานอดิเรกของคุณคืออะไร?
  Saya suka menonton film.
  ฉันชอบดูหนัง
  5.Daromana kamu berasal?
  คุณมาจากที่ไหน?
  Saya dari Sukhothai.
  ฉันมาจากสุโขทัย

  ตอบลบ