กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ Week 3แสดงทั้งหมด
Orang utan
ประไยคกับคำ กรนชอบ
วลีต่อไปนี้เป็นประโยชน์ทั้งในและนอกชั้นเรียน
การเปล่งเสียง ขอแสดงความยินดี
กานขอบคุน