กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ Indonativeแสดงทั้งหมด
Konfiks ke-an
Indonative # LCSI 2 Bila
IndoNative12
Indonative R12
Indonative#10 Kata Sekali
How to spell word Merupakan and adalah
Indonative9
IndoNative R008
Indonative #R 005
IndoNative # R 006
IndoNative #LS 006
Indonative #R 005
IndoNative #I 005
Indonative #LS005
IndoNative #I004
IndoNative #R004
IndoNative #LS 004 SEJAK KETIKA
Indonative #LS004 Dimana Kemana Darimana
Greeting
IndoNative #LS004 Mengapa dan Bagaimana