กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ Indonesian 1แสดงทั้งหมด
History of Indonesia
Pre Lesson Indonesian
The diference sound vowel Indonesia vs English
IndoNative #I 005
IndoNative #I004
Indonative#002
Indonative#1 Nama
คำบุพบท Kata Depan
Makanan Sehari-hari
Orang utan
TRANSPORTASI ขนส่ง
แสดงเวลาที่ผ่านไปแล้ว
ความรุ้สีก PERASAAN
Milik siapa?
Frase วลี
Pergi ke Pasar  ไปตลาด
ราคาเท่าไหร่
ประไยคกับคำ กรนชอบ
Alphabet พยัญชนะ